บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร NEGOTIATION SKILLS

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


          การเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะทำให้การประกอบธุรกิจกับคู่ค้าประสบความสำเร็จ      บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรม หลักสูตรการเจรจาต่อรองร่วมกับ บริษัทดีวันอินเตอร์เนชั่นแนล โดยเรียนเชิญ ดร.ชัยพัชร์ มาแบ่งปันประสบการณ์และจัดเวิร์คช็อปให้กับพนักงานและผู้บริหารของ     บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายตลอดหนึ่งวัน มีทั้งกรณีศึกษามีใช้เคล็ดลับกลยุทธ์ในการต่อรองที่เอาไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการอ่านสไตล์ลูกค้า การวางแผนก่อนการเจรจา เพื่อหาจุดกึ่งกลางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติกันอย่างสนุกสนานและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอีกด้วย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา