ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร DAVINCI CODE

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


            บรรยายกาศโดยรวมของงานสนุกสนานมากกับกิจกรรม ถอดรหัสลับ ดาวินชี่ กับหลักสูตร DA VINCI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนามุมมอง
และขจัดวิธีคิดแบบ Silo ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการสื่อสารที่เปิดเผยในทีมในเห็นคุณค่าของความแตกต่างของเพื่อนร่วมทีม ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ อ่านจดหมาย ฯลฯ


PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา