บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อบรมหลักสูตร​ KEY ACCOUNT MANAGEMENT

วิทยากร  ดร.​ชัยพัชร์​ เลิศรักษ์​ทวีกุล


                   การบริหารลูกค้ามีความจำเป็นอย่างมากต่อการบริหารธุรกิจในทุกวันนี้ ถ้าคุณยังไม่เข้าใจลูกค้าของคุณเองอย่างลึกซึ้ง  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเข้าวิธีการทำงานของลูกค้าและเข้าใจถึงโครงสร้างการบริหารภายในของลูกค้าแล้ว โอกาสที่คุณจะเอาชนะและตอบสนองความต้องการลูกค้าก็คงจะลดลง บริษัทไฮคิวให้ความสำคัญในเรื่องลูกค้ามาโดยตลอด จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าหลักร่วมกับบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล และได้เรียนเชิญ ดร. ชัยพัชร์ มาบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องนี้

                
                ตลอดสองวันของการอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการคัดเลือกลูกค้ารายสำคัญ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ลูกค้าใช้ในการคัดเลือกบริษัทคู่ค้าและสามารถวิเคราะห์ได้ถึงการจัดสรรทรัพยากรในการให้บริการลูกค้า วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา