หลักสูตร PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER (ครั้งที่ 1)

วิทยากร : อาจารย์วิกรม กอบเดช


    จะเป็นยังไงเมื่อเหล่าผู้บริหารมือใหม่ มาอยู่รวมกัน ต่างบริษัท ต่างหน้าที่ กับการทำงานที่เป็นทีม กับการยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นกับการบริหารงานร่วมกับผู้อื่น
 หลักสูตรนี้ไม่ได้สร้างให้คุณเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเกรงใจ แต่สร้างให้คุณเป็น "หัวหน้าที่ใครๆก็อยากทำงานด้วย"

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา