บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด อบรมหลักสูตร LOST IN AMAZON

วิทยากร : อาจารย์  วิกรม  กอบเดช
                
            รวมภาพบรรยายกาศ หลักสูตร  Lost In Amazon  ผ่านการผจญภัยกับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการวางแผน การทำงานเป็นทีม
การเป็นผู้นำที่ต้องผ่านทีมไปสู่เส้นชัย ทักษะที่ผู้นำต้องสื่อสารให้คนในทีมเข้าใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี และปฎิบัติ และเกมที่ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่ายเลย
ที่จะทำให้ทุกคนในทีมผ่านมันไปด้วยกัน "เส้นชัยของผู้นำ คือความสำเร็จของทีม"  Lost In Amazon  


PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา