ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร BREAKTHROUGH TEAM


 วิทยากร : อาจารย์จิรโรจน์  ติกกะวี

“ในโลกนี้ ไม่มี คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ มีแต่ คนที่อยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมและหรือ ขาดตัวกระตุ้น ที่นำพาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์”

 “ความท้าทายหลักของการสร้างนวัตกรรมขององค์กร หลายครั้งไม่ใช่ไม่มีคำตอบ แต่คือการไม่ลงมือทำมีแต่แนวคิดไม่มีผลลัพธ์ ไม่เกิดการเรียนรู้ เป็นได้แค่ Dreamer ไม่ได้เป็น Innovator”

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา