ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร EFFECTIVE CONFLICT AND NEGOTIATION SKILL

         ทักษะการเจรจาต่อรองเป็นทักษะสำคัญมากที่ผู้บริหารทุกคนต้องมีเพราะรูปแบบการทำงานทุกวันนี้ต้องอาศัยการติดต่อประสานงานกับคนรอบด้านอยู่ตลอดเวลา  
หากผู้บริหารท่านใดมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี  เข้าใจว่าหัวใจของศาสตร์นี้อยู่ตรงไหนแล้วล่ะก็    ผู้บริหารท่านนั้นก็มีโอกาสในการสร้างผลงานได้เพิ่มมากขึ้น     อีกทั้งยังสามารถสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ทำงานประสานงานด้วยเช่นกัน
    
        ดังนั้นธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน) จีงได้ร่วมมือกับ     บริษัทดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมหลักสุตร EFFECTIVE CONFLICT AND  NEGOTIATION SKILL    
ขึ้นโดยเรียนเชิญ       ดร.ชัยพัชร์    เลิศรักษ์ทวีกุล มาเป็นวิทยากร      โดยตลอดระยะเวลาการอบรมงานของ    ธนาคารกรุงไทยได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่ใช้ในการเจรจาต่อรองพร้อมกับมีตัวอย่างจริงมากมาย         นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ศาสตร์ของการอ่านสไตล์คนที่เป็นผู้เจรจาอีกด้วย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา