หลักสูตร PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER (ครั้งที่ 4 )

วิทยากร : อาจารย์สายัณห์ ตานแต่ง


Discovery Your Management Styles”


Brand New Managers


“หวังแต่ผล แต่คนพัง”


       รู้เขารู้เรารบ 100 ครั้งชนะ 100 ครั้ง ดูคนออก บอกคนได้ ทายคนเป็น เห็นผลงาน ความท้าทาย คือ การทำให้ลูกน้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ และ นำประสิทธิภาพมาใช้อย่างสงูสุด


      องค์กรและลูกน้องในทีม ที่มีความหลากหลาย คุณอยากเป็นปลาที่ปรับตามน้ำหรือจะรอให้น้ำปรับตามปลา ในทุกองค์กรต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ แต่จุดสูงสุดกว่าที่จะ “อ๋อ พอเข้าใจ “ องค์กรที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ใช้ศาสตร์ “การอ่านจิต พิชิตใจคน “ อย่ามัว เป็นแค่ ผู้จัดการที่ “หว้งแต่ผล แล้วคนพัง “ จะทำยังไง ผู้จัดการมือใหม่ บริหารความหลากหลายให้กลายเป็น “ความสำเร็จ ทั้งเรื่องงาน และการบริหารคน “

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา