หลักสูตร PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER (ครั้งที่ 5)

วิทยากร : อาจารย์กิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล


Chapter 5 - Communications 


การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จ​  ประสิทธิภาพ​ในการทำงานจะเพิ่มขึ้นได้อีกมากหากเราเข้าใจจิตวิทยาในการสื่อสารของมนุษย​์และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ​ ไม่ว่าจะเป็น


1. เคล็ดลับในการอ่าน​ Learning Style ที่แตกต่างกัน​ของคนเรา​ เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้​และสอนงานให้ได้ผล


2. เทคนิคการให้คำแนะนำอย่างไรที่ทำให้คนอยากทำตาม​ด้วยหลักการให้ Feedback​ ที่ช่วยเร่งสปีดความสำเร็จ


3. เทคนิคการประชุมให้เลิกไวและได้ผลลัพธ์​จับต้องได้


แน่นอนว่าเทคนิคเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากตำราทั่วไป

แต่เป็นเคล็ดลับที่กลั่นมาจากกูรูระดับโลกหลายท่านที่มากด้วยประสบการณ์​ผ่านการพิสูจน์​ด้วยผลลัพธ์​มากมาย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา