บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร NEGOTIATION SKILLS

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล 

ยกระดับทักษะการเจรจาต่อรองกันแบบเข้มข้น และสนุกสนานกับหลักสูตร Negotiation Skills 
สำหรับผู้บริหารระดับต้นและกลางที่มาจากหลากหลายแผนก ไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อ ทีมเซลล์ หรือ HR 
เรียนรู้เทคนิคการลองต่อแบบไม่น่าเชื่อแบบว่าอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ เทคนิคการค้นหาสิ่งที่คู่เจรจาสนใจแต่ไม่พูดออกมา 
การอ่านสีหน้า การอ่านความคิด การปิดการเจรจาแบบมืออาชีพ ที่สร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา