บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด อบรมหลักสูตร EFFECTIVE CROSS FUNCTIONAL COMMUNICATION

เมื่อธุรกิจเติบโต บุคลากรเพิ่มขึ้น การบริหารงานที่มีวามซับซ้อนกว่าเดิม การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ
การได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นการทำงานให้ประสบความสำเร็จสูงสุด
ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกการใช้เทคนิครวมถึงทักษะการสื่อสาร อย่างสนุกสนาน ได้ประโยชน์ทดลองใช้จริง
เมื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ไปใช้สามารถช่วยให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็นทีมงานเดียวกันอย่างแท้จริง
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา