บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อบรมหลักสูตร DATA ANALYSIS THINKING

การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน ที่ปัญหากลับไม่เรื่องจะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูล
แต่กลับเป็นการคิดและวิเคราะห์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรกับข้อมูลที่ฟุ้งอยู่เต็มไปหมดให้มีประสิทธิภาพอย่างไร
ไม่เสียเวลาไปกับการวิเคราะห์ที่เนิ่นนานข้อมู แต่กลับใช้ผิดและนำมาสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ในการอบรมจึงเต็มไปด้วยการคิด
คิดและคิด อย่างสนุกสนาน เรียนรู้ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมมากมาย เพื่อหาจุดแก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานจริงได้ทันที
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา