รายละเอียด

บุคลากร นับเป็นกุญแจสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอด หากสามารถจัดสรรบุคลากรให้ทำงานตามความสามารถ ความชำนาญ และลักษณะงานที่เหมาะสมได้นั้น การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่ความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย แต่เพราะความหลากหลายของคนและหน้าที่ จึงทำให้ความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ ความถนัด การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทำของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน นับว่าเป็นความความท้าทายอย่างมาก ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


KEY BENEFITS 

• เจาะลึกความแตกต่างของคน จาก DISC Model 
• อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน 
• เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น 
• รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา 
• ปรับพฤติกรรมของตัวเองและทีมงานให้ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ 

KEY CONTENTS 
• ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception) 
• วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment) 
• อธิบายรูปแบบที่แตกต่างของบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model) 
• Workshop: เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล 
• เทคนิคการอ่านคน 
• Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และ เรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล 
• Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน 

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 

TARGET PARTICIPANTS  
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา