รายละเอียด

“มันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเรา  ทำไมพนักงานไม่เข้าใจว่า บริษัทต้องการขับเคลื่อนไปในทิศทางไหน?”

“ทำยังไงให้ผู้บริหารเข้าใจและยอมรับโครงการของเรา  ทั้งที่เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก?”

หากนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน หรือ องค์กรของท่าน แสดงว่า ปัญหาการสื่อสารได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านไปข้างหน้า ยิ่งองค์กรเติบโต ปัญหาการสื่อสารกลับยิ่งเพิ่มขึ้น    ผู้นำองค์กรมากมายประสบปัญหาในการสื่อสารวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ในขณะที่โครงการดีๆจากพนักงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะไม่รู้วิธีการและช่องทางในการนำเสนอ  ยิ่งในยุคที่องค์กรต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกๆระดับขององค์กรจึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี


KEY BENEFITS

• เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศ (Master of Communication) ซึ่งคือ หนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้นำในทุกระดับ 
• ผู้บริหารสามารถนำไปพัฒนาการสื่อสารวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนกลยุทธ์ในองค์กร 
• ผู้จัดการหรือหัวหน้าโครงการสามารถนำไปใช้นำเสนอโครงการให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสามารถนำไปสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงาน หรือ ทีมงาน 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด สามารถนำไปพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ


KEY CONTENTS

• เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร 
• การสื่อสาร 4 ระดับ (4 Levels of Communication) 
• อุปสรรคทั้ง 5 ในการสื่อสาร (5 Communication Barriers) 
• โมเดลการสื่อสารของมนุษย์ (Communication Model) 
• ค้นพบรูปแบบการสื่อสารของตัวคุณและผู้อื่น 
• รูปแบบในการรับรู้และสื่อสารข้อมูล (Primary Representation System) 
• รูปแบบในการสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวใจผู้อื่น (Persuasion Styles) 
• รูปแบบในการรับมือกับความขัดแย้ง (Conflict Management Styles) 
• เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ 
• การเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยเทคนิค Reframe 
• การสร้างสายสัมพันธ์อย่างรวดเร็วด้วยศาสตร์ NLP 
• การเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแบบต่างๆ 
• การใช้คำถามเพื่อสืบค้นความต้องการและความสนใจ 
• การขาย "แนวคิด” (Selling Your Ideas) ด้วยเทคนิคง่ายๆแต่เป็นที่จดจำ (Make it Memorable) 
• สรุปบทเรียนและการนำไปใช้ในการทำงานจริง


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม 
• พนักงาน

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา