รายละเอียด

กลวิธีโน้มน้าวใจ ถือเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาที่มีความสำคัญ หากใครเรียนรู้และพัฒนาทักษะหลักการนี้เป็นประจำ ก็จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ สามารถสร้างผลตอบรับที่ดีทรงพลังอย่างมหาศาล

การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมจะกระทำทุกวิถีทางก้าวไปกับองค์กรเพื่อพิชิตความสำเร็จ หลักสูตร PSYCHOLOGY FOR CONVINCING จึงได้นำเทคนิคต่างๆ ทางจิตวิทยา มาใช้คิด วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในแง่ของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิต


KEY BENEFITS

• โน้มน้าวใจผู้อื่นด้วยหลักจิตวิทยา พูดอะไรใครก็เห็นด้วย
• สร้างแรงจูงใจให้ทีมมีไฟในการทำงาน
• เอาชนะใจทีมงานแบบหลักจิตวิทยาพิชิตใจ
• โน้มน้าวให้ทีมมีใจเกินร้อยทำอะไรก็สำเร็จทุกงาน


KEY CONTENTS

• ทักษะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าว
• การทำความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า (ผู้รับบริการ)
• การทำความเข้าใจในอวัจนภาษาของผู้รับบริการ (Neuro Linguistic)
• การรับมือกับธรรมชาติของลูกค้าที่แตกต่าง (Type of Customer)
• จิตวิทยาการจูงใจลูกค้า
• การใช้วัจนภาษา (ภาษาพูด)
• การใช้อวัจนภาษา (ภาษาท่าทาง)


METHODOLOGY

• Workshop
• Case Study
• Role Play
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ
• หัวหน้างาน
• ผู้นำทีม


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา