รายละเอียด

ทักษะการนำตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานและการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ในหลักสูตร Self Leadership ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการนำตัวเอง รู้จักตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานประจำวัน รู้จ้กจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเอาชนะใจตัวเองในการควบคุมตนเอง คิดบวกเมื่อพบอุปสรรค มุ่งมั่นค้นหาทางแก้ไขสู่เป้าหมายได้KEY BENEFITS 

• สามารถนำตัวเอง บริหารจัดการตนเองได้ดีกว่าเดิม 
• เห็นคุณค่าของการบริหารเวลาและเลือกกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง 
• สร้างวิธีคิดเชิงบวกและพฤติกรรมแห่งความสำเร็จ 
• รู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง 
• รู้จักบริหารจัดการเวลาและจัดลำดับความสำคัญ 
• สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดการกับความท้าทายได้ดี 
• ฝึกวิธีคิดเชิงบวกและรู้จักการให้กำลังใจตนเอง


KEY CONTENT

• การนำตัวเอง 
     o ความพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง 
     o การพัฒนาทัศนคติ 
     o การค้นหาสไตล์ที่เป็นจุดแข็งของตนเอง 
     o การนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ 
• การบริหารตนเอง 
     o การบริหารเวลา 
     o การทำกิจกรรมให้ผลตอบแทนสูง 
     o เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ 
     o การจัดการตัวขัดจังหวะ 
• การกำหนดเป้าหมาย 
     o กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard 
     o การกำหนดเป้าหมายแบบ SMART 
     o การจัดการความท้าทายที่เป็นอุปสรรค 
• การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
     o การคิดเชิงบวก 
     o การใช้จินตนาการและภาพอนาคต 
     o การพูดให้กำลังใจตนเอง


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ
• หัวหน้าทีม
• พนักงาน


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา