รายละเอียด

ทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องการทีมงานที่ทุ่มเท ทรงพลัง และทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยม        

หลายองค์กรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถดึงศักยภาพของแต่ละคนในทีมงานออกมาได้อย่างเต็มที่  

หลายองค์กรประสบปัญหาการทำงานที่ขัดแย้งกันกับสมาชิกในทีม ทำให้บั่นทอนสมรรถนะของทีมไปอย่างน่าเสียดายและความขัดแย้งระหว่างบุคคลยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานลาออกในบริษัทส่วนใหญ่ด้วย     

หลายองค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรไปกับทีมที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน ทำงานไปคนละทิศละทาง ทั้งที่แต่ละคนก็ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ


ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ? แล้วอะไรคือ เคล็ดลับในการสร้างสรรค์ทีมงานที่เป็นเลิศ ?

 หลักสูตร Habit of success for team จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาทีมงานที่เป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการค้นหาโมเดลทีมงานที่เป็นเลิศ ทำให้ภารกิจของทีมมีความชัดเจน ปลดล็อคศักยภาพของสมาชิกในทีม ปลูกฝังนิสัยแห่งความสำเร็จและทำให้ทีมมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทีมที่เป็นเลิศคือ พื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศ และนำไปสู่ความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดขององค์กรKEY BENEFITS

• Clarity: ทำให้ทีมงาน / หน่วยงาน มีความเข้าใจในภารกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และบทบาท (Role) ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว 
• Unlock: ปลดล็อคจากอุปสรรคทางอารมณ์และความคิด 
• Focus: ทำให้ทีมงาน / หน่วยงาน มีความแน่วแน่ในเป้าหมายเดียวกัน 
• Alignment: ทำให้การทำงานร่วมกันภายในทีมงาน / หน่วยงานสอดประสานกันได้ดีขึ้น 
• Motivation: เพิ่มพลังความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น


KEY CONTENTS

Day 1

• สะท้อนภาพปัจจุบันและร่างภาพอนาคตของทีมงาน / หน่วยงาน 
• ค้นหาคุณค่าและภารกิจหลักของทีมงาน / หน่วยงาน 
• สืบค้นอุปสรรคทางอารมณ์และความคิดที่ส่งผลต่อการสร้างความสำเร็จของทีมงาน / หน่วยงาน 
• ปรับเปลี่ยนกรอบความเชื่อที่มีเกี่ยวกับศักยภาพของทีมงาน / หน่วยงาน

Day 2

• ปลดล็อคทางอารมณ์ความคิดในระดับบุคคลและทีม 
• ร่วมกันสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและทรงพลัง 
• สร้างโมเดลทีมที่เป็นเลิศ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
• ปลูกฝังนิสัยแห่งความสำเร็จ 
• จำลองการเดินทางบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม
• นักวิเคราะห์ / นักวางแผน


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา