รายละเอียด


ในปัจจุบัน ทักษะนี้จึงกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำในทุกระดับ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับทีมงานที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ หรือที่เรียกกันว่า ช่องว่างระหว่างเจนเนอเรชั่น (Generation Gap) ด้วยโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้น บุคลากรที่มีความสามารถจึงได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย หลายครั้งที่ต้องนำทีมงานขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของเพศ อายุ การศึกษา หรือ แม้แต่เชื้อชาติ การทำให้ทีมมีแรงจูงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก หลักสูตร Value-Based Coaching Skills for Leader ที่มีการนำศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming) และ Coaching มาผสานกันอย่างลงตัวจะทำให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ทรงพลังที่สามารถใช้แรงจูงใจให้กับทีมงานของคุณ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันรวมทั้งร่วมกันสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นKEY BENEFITS

• Performance Enhancement: เมื่อผู้นำสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย เข้ากับคุณค่าส่วนบุคคลจะทำให้ทีมงานเกิดมุมมองเชิงบวกต่อเป้าหมายและมุ่งมั่นทำงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
• People Engagement: เพิ่มความเชื่อใจของทีมงานต่อผู้นำ / หัวหน้า และเพิ่มความผูกพันต่อภารกิจหรือเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย


KEY CONTENTS

Day 1

• ความสำคัญของการโค้ชต่อผู้นำ 
• ปัจจัยความสำเร็จของการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน 
• Explore the 8th continent: Our inner world 
       o องค์ประกอบต่างๆภายในจิตใจ 
       o พลังของความเชื่อ 
       o ทัศนคติกับพฤติกรรม 
• How to build rapport and trust 
       o เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมและภาษากาย 
       o การสร้างสายสัมพันธ์และความเชื่อใจในทีมงาน 
• How to understand what is important to your colleagues 
       o การค้นหาแรงจูงใจ การค้นหาอุปสรรคทางจิตใจที่ปิดกั้นโอกาสและความสำเร็จของทีม


Day 2

• ฝึกฝนการใช้คำถามทรงพลัง เพื่อดึงศักยภาพและสร้างมุมมองเชิงบวก 
• ฝึกฝนเทคนิคการปรับเปลี่ยนกรอบความเชื่อ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ 
• เรียนรู้และฝึกฝน Value-Based Coaching แบบ win-win-win กับสถานการณ์จริงในการทำงาน


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม 
• นักวิเคราะห์ / นักวางแผน


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา