รายละเอียด

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน แต่ละองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด

และการขายที่เหนือคู่แข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้ได้

อย่างไรก็ตาม การตลาดในยุค Digital หรือ 4.0 นั้นมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านต่างๆ มากกว่าในอดีตมากมาย

การตลาดปัจจุบันจึงมิใช่มีเพียงแค่ 4P เท่านั้น แต่นักการตลาดและนักขายยังต้องมีความเข้าใจในมิติต่างๆ

ของการทำการตลาดอย่างลึกซึ้ง เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องกันและประสบความสำเร็จมากที่สุด


ดังนั้นหลักสูตร Winning Sales with SMART Marketing 4.0 นี้จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ

ถึงกระบวนการบริหารการตลาดในยุค Digital ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร

สามารถออกแบบแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพรวมถึงวิธีการวัดผลตอบแทนจากกิจกรรมทางการตลาด (ROI) อีกด้วย

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา