รายละเอียด

KEY BENEFITS

• To help the participants realize their own potential and assess where they stand as a strategic business speaker (presenter).
• To enhance and equip the participants with methods to further improve and empower their business/social presentations.
• To provide participants an opportunity to share and exchange their experience in pubic speaking and business presentations as well as to identify how to better impress and communicate with people in the job-related situations.


KEY CONTENTS

Modules of the course:

Lecture
Video Presentation
Four exercises on speech presentation


 • Presentation 1: Self Introduction – Participants demonstrate their basic skill in public speaking, and learn how to recognize creativity and constraints in a situation.
• Presentation 2: Impromptu Speech – Participants learn to give a speech on a different business context without preparation.
• Presentation 3: Business Speech with A/V – Participants give business presentation with the use of audio-visual aids.
• Presentation 4: Persuasive Speech for Change – Participants give a speech that persuades or convinces the audience to adopt change at their workplace.


Evaluation of participants’ performance is provided promptly following their presentation.


Speak To Win: Business Presentation Skills WORKSHOP

Day One

• Course Overview

Presentation 1: “Self-Introduction”
• Evaluating the participants’ speaking styles and body language
• Speech Delivery: Voice; Body Language Supplemented by Video presentation
• Exercise on Body Language
• Speech Composition, Audience Analysis Visual Aids
• Evaluation of a speech
 • Impromptu Speech; Special Occasion Speeches; Q&A

Presentation 2: Impromptu Speech
• Assignment Orientation


Day Two

Presentation 3: Business Presentation Evaluation
Presentation 4: Persuasive Speech for Change Evaluation
• Course conclusion


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


SPEAKER

Dr.Apichart   Intravisit

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา