รายละเอียด

“ความเปลี่ยนแปลง” คือสัจธรรมในโลกธุรกิจปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงและผันผวนปรวนแปรอย่างหนัก เห็นได้ชัดจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกนำเสนอแทบทุกวัน ฯลฯ การหยุดนิ่งจึงหมายถึงการถอยหลัง ขณะเดียวกัน สมรภูมิการแข่งขันได้เปลี่ยนจากระดับประเทศ ไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก องค์กรธุรกิจไม่อาจบริหารแบบเดิมที่สนใจเพียงอดีตและปัจจุบันได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องสนใจถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จให้กับธุรกิจKEY BENEFITS 
• หลักการและกระบวนการที่ใช้เพื่อบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ 
• เทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เพื่อวางแผนและการดำเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล 
• แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงของตนเอง เพื่อให้รับผิดชอบงานการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและการบริหารจัดการโครงการริเริ่มใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย 
• การพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 


KEY CONTENTS 

Module 1 เข้าใจการเปลี่ยนแปลง 

• แรงขับเคลื่อน (Forces) ของการเปลี่ยนแปลง : ทำไมต้องเปลี่ยน อย่างไรที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง 
• กฎพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง 
• ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 

Module 2 พร้อมก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง 
• หลักการ แนวคิด การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสูง 
• การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง 
• เปลี่ยน 3 ระดับ : เปลี่ยนตน เปลี่ยนทีม เปลี่ยนองค์กร 
• ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

Module 3 บริหารความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ 
• แผนที่การเปลี่ยนแปลง (Change Roadmap) : วางแผนสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 
• บันได 8 ขั้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Kotter’s change model) 
• กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนผ่าน 
• เข้าใจแรงต้านการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติมุมมองเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง Workshop 
• วิเคราะห์กรณีศึกษา : ความล้มเหลวจากการเปลี่ยนไม่ทัน ความสำเร็จจากการเปลี่ยนเชิงรุก 
• อะไรในองค์กรของเราที่ต้องเปลี่ยนแปลง? 
• จัดทำ change roadmap สำหรับงานในองค์กร 
• แนวทางสร้างการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 


TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 


METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น


Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา