รายละเอียด

ทักษะการเจรจาต่อรองสําหรับนักขาย  จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อรองเพื่อความสําเร็จในงานขายและทําให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันแบบ Win-Win

หลักสูตร NEGOTIATION SKILLS หรือผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง ทฤษฏีเกมส์การสร้างอํานาจในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การเปิดการเจรจาอย่างประทับใจ การใช้สัญญาณ การนําเสนอข้อเสนอ การปรับแต่งข้อเสนอการปิดการเจรจาและการสรุปข้อตกลง 

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สไตล์การเจรจาต่อรองของคู่เจรจา การปรับสไตล์การเจรจาของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ และกฎเหล็กของนักเจรจาที่ประสบความสําเร็จอีกด้วย


KEY BENEFITS 
•  8 ขั้นตอนหัวใจแห่งความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
•  เคล็ดลับการเจรจาแบบลื่นไหล ต่อรองแบบไหนให้คู่เจรจายอมรับข้อเสนอ
•  วิธีเจรจาอย่างมีชั้นเชิง ที่ได้ผลแบบ Win Win ฟินทั้งเราและเขา
•  ‘รู้เขา รู้เรา’ เทคนิคอ่านใจคู่เจรจาให้ปิดการขายได้ง่ายๆ 
•  วิธีเจรจาแบบเหนือชั้น พลิกสถานการณ์ตัวเองจากเสียเปรียบให้ได้เปรียบ
•  พิชิตใจด้วยเทคนิคการปรับสไตล์ตัวเองให้เหมาะสมกับคู่เจรจา
•  หลักการเจรจาแบบรู้ทัน อยู่สถานการณ์ไหนก็ปรับสไตล์ได้ทุกที่
•  จิตวิทยาเจรจาการขาย พูดนิดเดียวลูกค้าก็คล้อยตาม
•  เพิ่มการเจรจาให้ทรงพลัง แค่เพียงรู้หลักเลือกคนเก่งแต่ละด้านมาร่วมทีม
•  รู้จักขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและขั้นตอนที่ผิดพลาดมากที่สุดในการเจรจาต่อรอง
•  เทคนิคเจรจาเชิงรุก ยื่นข้อเสนอแบบลูกค้าไม่กล้าปฏิเสธ
•  รวบรัดตัดความ เจรจาสั้นๆ แต่ได้ผลดีระยะยาวๆ


KEY CONTENTS 
•  แนวคิดของการเจรจาต่อรอง Negotiation Basics
•  สถานการณ์ที่ไม่ควรเจรจา
•  องค์ประกอบของการเจรจา
•  ต้นทุนในการเจรจา
•  ประโยชน์ที่ได้จากการเจรจา
•  รูปแบบของการเจรจาต่อรอง 4 ประเภท
•  ความแตกต่างระหว่าง Position and Interest
•  คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
•  ค้นหาสไตล์การเจรจาต่อรองที่สร้างความได้เปรียบของตนเอง
•  การปรับใช้สไตล์การเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ
•  เทคนิคการอ่านสไตล์การเจรจาต่อรองของคู่เจรจา


จิตวิทยาเรื่องราคาสำหรับนักขายการค้นหาจุดขายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง กระบวนการของการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน : Negotiation Process

•  การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง Negotiation Preparation
•  การเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง
•  การเปิดการเจรจาต่อรอง Opening a Negotiation การให้สัญญาณและจับสัญญาณ Signaling
•  กลยุทธ์การใช้สัญญาณ การยื่นข้อเสนอและการรับข้อเสนอ Proposing
•  รูปแบบการยื่นข้อเสนอมืออาชีพ
•  การปรับแต่งข้อเสนอ Repackaging การบริหารข้อแลกเปลี่ยน (Concession)
•  การปิดการเจรจา Closing
•  การสรุปข้อตกลง Agreement


METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation


TARGET PARTICIPANTS 
•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน 
•  ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น


Customer Testimonial

• “หลักสูตรนี้ทำให้รู้ว่า การเจรจาต่อรอง หรือ ก็คือ การลองต่อ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แค่ลองเปลี่ยนความคิดอาจจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เราถูกใจก็ได้” 
• “วิทยากรทำให้เปลี่ยนความคิดเรื่องการเจรจาต่อรอง จากที่ไม่กล้าต่อรองเพราะว่าอาย วิทยากรทำให้เรารู้ว่า การต่อรองไม่ได้ยากและไม่ได้น่าอาย” 
• “วิทยากรสอนสนุกมาก มีเครื่องมือให้นำไปใช้ในการเจรจา ว่า เราควรเจรจาอย่างไร ให้ Win Win”

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา