รายละเอียด

การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งผู้บริหารจะต้องสร้างและพัฒนาทีมขายหรือพนักงานขาย และการบริหารงานให้มีศักยภาพ เริ่มจากการวางแผนด้านการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ ควบคุมดูแลทีมขายให้เกิดแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบการคุยแบบเจาะลึก และ Coaching รายบุคคล


หลักสูตร SALES AND PEOPLE MANAGEMENT จะช่วยเทคนิค การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ เพื่อรู้ทันความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รู้ว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของทีม ตลอดจนได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารทีมงานขายอย่างเป็นระบบ


KEY BENEFITS 

• เรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาของผู้บริหารงานขาย
• สามารถจัดลำดับความสำคัญในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างลงตัว
• นำหน้าคู่แข่งด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเฉพาะตัว
• สามารถค้นหาจุดเด่นของบริษัทเพื่อนำเสนอการขายได้อย่างแตกต่าง
• เข้าใจเทคนิคค้นหาและวิเคราะห์คู่แข่งขันขั้นเทพ
• เรียนรู้วิธีสร้างแรงจูงใจนักขาย ให้ยอดขายติดลมบน
• พัฒนาทีมงานขายอย่างชาญฉลาดด้วยการตั้งคำถามแบบ Socratic
• เปลี่ยนทีมขายธรรมดาให้เหนือกว่า ด้วยเทคนิคการโค้ช


KEY CONTENTS

• บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการขายยุคใหม่
• เทคนิคการบริหาร 3T สำหรับผู้บริหารงานขาย
• การบริหารเวลาของผู้บริหารงานขาย
      o กลยุทธ์การบริหารเวลาในการบริหารงานขายและทีม
      o การจัดลำดับความสำคัญในการทำงานประจำวัน
      o การวิเคราะห์กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง
• การบริหารงานขาย
      o การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า
      o การคัดเลือกลูกค้ารายสำคัญ
      o การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของลูกค้า
      o การค้นหาจุดเด่นที่เป็นจุดขายของบริษัท
      o การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขัน
• การบริหารคน
      o การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขาย
      o การวิเคราะห์และการบริหารทีมงานขายด้วย Skill Will Matrix
      o พฤติกรรมทัศนคติบุคคลิกภาพของพนักงานขายแต่ละคน
      o เทคนิคการอ่านสไตล์นักขายด้วยแนวคิด DISC
      o เทคนิคการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ การมอบหมายงานให้กับนักขายแต่ละสไตล์
      o เทคนิคการโค้ชพนักงานขายแบบ Socratic
      o 5 R สร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย


METHODOLOGY
• Workshop
• Case Study  
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหารงานขาย
• ผู้จัดการขาย
• หัวหน้าทีมขาย


ระยะเวลาอบรม 2 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial


• มีหลักในการพัฒนาทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• วิทยากรสอนสนุก เข้าใจง่าย สื่อภาพได้ชัดเจนค่ะ 
• หลังจากอบรมรู้สึกมีไฟในการนำหลักการต่างๆ ไปใช้กับทีม คิดว่าถ้าเรามีไฟได้ลูกทีมเราก็มีไฟได้เช่นกัน

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา