รายละเอียด

"Focusing on the customer makes company more competitive"

ในยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมาย

ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีความพร้อมที่ติดตามและศึกษาความต้องการของลูกค้า

เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า แนวคิด Customer-Centric จึงเป็นแนวคิดสำคัญ

ที่องค์กรต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสร้างเป็นวัฒนธรรมในการทำงานและกลยุทธ์ขององค์กร

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา