รายละเอียด

KEY BENEFITS

• ตระหนักถึงความสำคัญ  ของการโค้ชที่เป็นเครื่องมือในการดึงศักยภาพของคนออกมา (Maximize People Potential) 
• เข้าใจกระบวนการโค้ช (Coaching Process) 
• เรียนรู้เทคนิคการสอนคนจับปลาด้วยตัวเขาเอง (How to Coach and Create Fisherman) 
• รู้จักการวิเคราะห์สไตล์ของคนที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา (Discover People Strength and Area of Development) 
• พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมาย การถามคำถาม การฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของโค้ชมืออาชีพ (Coaching Skills) 
• เรียนรู้เทคนิคการสร้างพลังบวกผ่านเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การโค้ชประสบผลสำเร็จ (Building Positive Energy)


 KEY CONTENTS

• ความแตกต่างระหว่างโค้ช ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง
• ทำไมต้องโค้ช ทำไมไม่สั่งการหรือสอนไปเลย 
• แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของการโค้ช
• ประโยชน์ของการโค้ชที่มีต่อโค้ชและผู้ได้รับการโค้ช 
• คุณสมบัติของโค้ชมืออาชีพ 
• พฤติกรรมและสไตล์ของคนที่โค้ชต้องเรียนรู้ 
          o เจาะลึกจุดเด่นของคนแต่ละสไตล์ 
          o เทคนิคการวิเคราะห์และการอ่านสไตล์ผู้อื่น 
          o วิเคราะห์ปัจจัยสร้างแรงจูงใจและลดแรงจูงใจ 
• GROW Model เพื่อการโค้ช 
          o การสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ 
                   เทคนิค Earn the Right 
                   เทคนิคการสร้าง Rapport 
          o การกำหนดเป้าหมาย 
                   เป้าหมาย 6 ประการที่มักใช้ในการโค้ช 
                   เทคนิคการกำหนดเป้าแบบ SMART 
          o การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 
          o การค้นหาทางเลือก 
                   เทคนิค DTD และ DDT 
          o การวางแผนเพื่อการลงมือทำ 
                   การสร้าง Tracking Sheet 
                   เทคนิค 7 Day Goal 
• Hierarchy of Ideas 
          o เทคนิคการ Chunk Up-Chunk Lateral-Chunk Down 
          o การประยุกต์ใช้เทคนิคในการโค้ช 
• ทักษะสำคัญของโค้ช 
          o ทักษะการถาม 
                   การพัฒนาสมองกับการถามคำถาม 
                   เทคนิคการถาม 6 รูปแบบ 
          o ทักษะการฟัง 
                   หัวใจของการฟัง 
                   เทคนิคการฟัง 7 ประการ 
          o ทักษะการสังเกต 
                   เทคนิคการอ่าน Eye Movement ของผู้อื่น 
          o ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
                   เทคนิค Hamburger 
                   เทคนิค Keep On-More-Less 
                   เทคนิค U and I message 
          o ทักษะการสื่อสารเชิงบวก 
                  Law of Attraction 
                  Power of Subconscious 
                  Universal Language 
                  People and Behavior 


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


 TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา