รายละเอียด

“สิ่งสำคัญยิ่งกว่าความฉลาด คือ ต้องมีวิธีคิดที่ดีและคิดเป็น”


ปัญหาส่วนใหญ่ที่องค์กรชั้นนำหลายแห่งเผชิญ คือ การคิดวิเคราะห์ที่คาดเคลื่อน จนนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

การได้รับข้อมูลที่มากมาย แต่ไม่สามารถนำมาคิดวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กรได้

จนเกิดอาการที่เรียกว่า “การท่วมของข้อมูล (flooded information)”


สาเหตุหลัก คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และเทคนิคในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการวิเคราะห์

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้ในเรื่องของคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเป็นลำดับ 
• หลักสูตรนี้สามารถนำหลักการคิดและการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการนำ Tool มาใช้ และปรับความคิดให้เป็นระบบและขั้นตอนการแก้ไขหาทางออกของปัญหา 
• วิทยากรสอนไม่ซีเรียส น่าสนใจ

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา