รายละเอียด

ด้านลบ (-)     บ่นแต่ปัญหา ไม่พยายามหาทางออก ท้อแท้ ท้อถอย ดูถูกตนเอง อิจฉาคนอื่น วิตกกังวล พาลหาเรื่อง
ด้านบวก (+)  ต้องทำได้ เรื่องง่ายๆ โอกาสดีต้องรีบคว้า ยินดีด้วย ต้องทำได้ดีกว่าเดิม

“จงระวังความคิดของตัวเอง เพราะสิ่งที่คิด พูด หรือทำบ่อยๆ จะกลายเป็นนิสัยและพฤติกรรมของเราไปโดยปริยาย” 

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ การมองอะไรให้มองง่ายขึ้น แก้ปัญหาให้ตรงจุด ควรมองที่ตรงไหน 
• ได้เรียนรู้วิธีการคิดบวกและปรับทัศนคติเกี่ยวกับการมองคนในแง่ใหม่ๆ 
• เรียนรู้เรื่องการปรับกระบวนการความคิดให้คิดในเชิงบวก คิดในแง่บวก ฝึกตลอดไป 
• ประทับใจวิทยากรผู้สอน อาจารย์สื่อสารและสอนได้ดีมาก เห็นวิธีการคิดแง่บวก แบบเป็นขั้นตอนมากขึ้น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา