รายละเอียด

"การสื่อสารเป็นทั้งทักษะที่สำคัญที่สุดและมีปัญหามากที่สุดของผู้บริหาร"

ทักษะการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้าง หรือ ลด ปัญหาในการทำงาน การสื่อสารที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน น้ำเสียงหรือท่าทางที่ไม่เต็มใจให้บริการหรือช่วยเหลือ ภาษาที่ใช้ก่อให้เกิดความระคายเคืองมากกว่าความร่วมมือ ตลอดจนการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและระบบการทำงานทั้งสิ้น

หลักสูตร Communication skills จึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร และการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดอันเนื่องจากสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงการสร้างความประทับใจแก่ผู้สนทนา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าก็ตาม

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ ทำให้รู้ว่า หัวใจของความสำเร็จในการทำงาน และ การบริหารทีมนั้น คือ การสื่อสาร ทำให้เห็นว่า หากเราสื่อสารได้ ไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อรอบๆข้างเราอย่างไรบ้าง 
• หลักสูตรนี้ทำให้รู้ว่า การสื่อสารนั้นมีหลายประเภทและหลายรูปแบบ ให้เราย้อนมองดูตัวเองว่าการสื่อสารที่เราใช้ในทุกวันนี้ ดีพอแล้วหรือยังแล้วเราควรพัฒนาการสื่อสารอะไรบ้าง 
• วิทยากรยกตัวอย่างชัดเจน และเป็นตัวอย่าง ของผู้ส่งสารที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอน

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา