รายละเอียด

ทักษะการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้าง หรือ ลด ปัญหาในการทำงาน การสื่อสารที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน น้ำเสียงหรือท่าทางที่ไม่เต็มใจให้บริการหรือช่วยเหลือ ภาษาที่ใช้ก่อให้เกิดความระคายเคืองมากกว่าความร่วมมือ ตลอดจนการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและระบบการทำงานทั้งสิ้น


หลักสูตร Communication skills จึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร และการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดอันเนื่องจากสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงการสร้างความประทับใจแก่ผู้สนทนา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าก็ตาม


KEY BENEFITS 
•  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบก้าวกระโดด ด้วย ทักษะการสื่อสารขั้นเทพ 
•  ฝึกทักษะการสื่อสารที่ทุกคนยอมสยบ ทั้งเชื่อและศรัทธา 
•  เข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่ผิดพลาดในองค์กรและวิธีการแก้ไขป้องกัน 
•  เรียนรู้วิธีการสื่อสารเชิงบวกที่ได้ท้งใจคนและผลงาน 
•  รู้ทันและเข้าใจคนจากการอ่านสไตล์การสื่อสารของคนสี่สไตล์ 
•  ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


KEY CONTENTS 
•  ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน 
•  สาเหตุที่การสื่อสารล้มเหลวในองค์กร 
•  องค์ประกอบของการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ 
    o การวิเคราะห์จุดแข็งของตนเองในการสื่อสาร 
    o การวิเคราะห์สารที่จะส่ง 
    o การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร 
    o การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร 
•  รู้จักสไตล์การสื่อสารของคนสี่ประเภทด้วยแนวคิด DISC
•  วิธีการอ่านสไตล์การสื่อสารของคนรอบด้าน 
•  เทคนิคการปรับสไตล์ของตนเองให้เข้ากับผู้อื่น 
•  เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม 
•  ทักษะการพูดแบบ Globe, Time, and Topic 
•  ทักษะการฟังแบบเข้าถึง 
•  รูปแบบการสื่อสาร 3 ประเภท (Aggressive, Assertive, Passive) 
•  เทคนิคการสื่อสารแบบโน้มน้าวใจ 
    o การอุปมาอุปไมย 
    o การใช้ตัวเลขและบุคคลอ้างอิง 
    o การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
    o การใช้ประสบการณ์จริง


METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation
  


TARGET PARTICIPANTS 
•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน 
•  ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ ทำให้รู้ว่า หัวใจของความสำเร็จในการทำงาน และ การบริหารทีมนั้น คือ การสื่อสาร ทำให้เห็นว่า หากเราสื่อสารได้ ไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อรอบๆข้างเราอย่างไรบ้าง 
• หลักสูตรนี้ทำให้รู้ว่า การสื่อสารนั้นมีหลายประเภทและหลายรูปแบบ ให้เราย้อนมองดูตัวเองว่าการสื่อสารที่เราใช้ในทุกวันนี้ ดีพอแล้วหรือยังแล้วเราควรพัฒนาการสื่อสารอะไรบ้าง 
• วิทยากรยกตัวอย่างชัดเจน และเป็นตัวอย่าง ของผู้ส่งสารที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอน

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา