รายละเอียด


งานไม่เดิน ไม่มีเทคนิคการทำงานใหม่ๆ ทัศนคติพนักงานไม่ดี ทีมทะเลาะกัน ยอดขายตก ผลประกอบการร่วง ถ้าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ คุณจะทำอย่างไร? บางคนค้นพบวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง ในขณะที่บางคนแทบจะหาทางออกให้กับเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เลย หรือไม่ก็ใช้เวลาก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้อย่างยากลำบาก เกิดความชะงักในสายงาน หรือองค์กรเกิดการชะลอตัว หลักสูตร PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING SKILLS จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหา ด้วยความคิด วิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้มาซึ่ง การตัดสินใจ ที่ถูกต้องและแม่นยำกับความท้าทายที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่


KEY BENEFITS 
•  เรียนรู้เทคนิควิเคราะห์ ‘ต้นตอ’ หาสาเหตุที่แท้จริงแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
•  ปรับทัศนคติให้มองเห็นประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน 
•  รู้จักวิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิเก็บข้อมูล 
•  เรียนรู้เทคนิคการค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
•  เข้าใจวิธีใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีตรรกะ
•  สามารถแบ่งแยกระหว่างปัญหาเชิงกลยุทธ์และปัญหาในการปฏิบัติการ 
•  รู้ทันความเสี่ยงด้วยวิธีคิดแบบประเมินอันไหนเวิร์กไม่เวิร์ก 
•  7 ขั้นตอนของนักแก้ปัญหามืออาชีพ


KEY CONTENTS 
•  แนวคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
•  ความหมายของปัญหา 
•  สาเหตุที่คนไม่แก้ปัญหาและไม่ตัดสินใจ 
•  ประเภทของปัญหาที่พบ 
•  ปัญหาเชิงกลยุทธ์ 
•  ปัญหาเชิงปฏิบัติการ 
•  คุณสมบัติของนักแก้ปัญหามืออาชีพ 
•  ทักษะความรู้และทัศนคติ 
•  กระบวนการในการแก้ปัญหา 
   1. การระบุและคัดเลือกปัญหา
        i. หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหา 
       ii. การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
      iii. การคัดเลือกปัญหา 
   2. การรวบรวบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
        i. การค้นหาแหล่งข้อมูล 
       ii. การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา 
   3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
        i. เครื่องมือแผนภูมิผังก้างปลา 
       ii. เครื่องมือแผนภูมิพาเรโต 
      iii. ทฤษฏี Why-Why 
   4. การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
       i. เทคนิคการระดมสมองแบบถูกวิธี 
       ii. ข้อควรระวังในการค้นหาทางเลือก 
   5. การเปรียบเทียบทางเลือก
       i. ตารางการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกด้วยการให้น้ำหนัก 
   6. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 
       i. สถานการณ์ที่แน่นอน สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ยง 
   7. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหา 

METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Participation

TARGET PARTICIPANTS 
•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน
•  ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตร PSDM ช่วยให้เรารู้จักการวางแผนในการแก้ปัญหาและวางแผนในการตัดสินใจ รู้จักจัดลำดับความสำคัญของปัญหา รู้จักการทำพาเรโต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด 
• หลักสูตรนี้ ทำให้รู้ว่า ในการแก้ปัญหา หรือ การตัดสินใจ แต่ละครั้งนั้น ผู้บริหารควรวิเคราะห์อะไรบ้าง ซึ่งที่นั้นจะเป็นปัจจัยในการระบุว่า สิ่งที่ผู้บริหารตัดสินใจไปนั้น ผิดหรือถูก หรือส่งผลกระทบอย่างไรต่อ องค์กร

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา