รายละเอียด

โอกาสที่องค์กรจะอยู่รอดคงมีน้อยลง หากผู้นำในองค์กรไม่สามารถปรับตัวให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกได้ 
หลักสูตร Proactive Leadership จะช่วยพัฒนาผู้บริหารในองค์กร ให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และผลงาน ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนำหน้าเหนือคู่แข่ง เรียนรู้กับดักและหนทางในการก้าวออกจาก Comfort Zone ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดแบบเดิมๆ ให้หมดไป พัฒนาคุณสมบัติของผู้นำเชิงรุกที่มีการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา