รายละเอียด

หลักสูตรแนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ ที่จะช่วยค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงานให้เข้ากับคนอื่น และสารพัดเทคนิคการสร้างแรงจูงใจเติมไฟในการทำงานให้กับทีม ด้วยเครื่องมือต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จิตวิทยาการบริหาร คือ ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ (Understanding) ของตนเอง วิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecasting) พฤติกรรมของผู้อื่น และหาทางควบคุม (Controlling) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คือผลผลิต (Productivity) ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและความสุขความพอใจ (Satisfaction) ของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน KEY BENEFITS 
• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีไฟในการทำงาน
• วิธีการพูดผลักดันให้คนเก่งพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีก
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแรงจูงใจที่มีค่ามากกว่าเงิน
• เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยมุมมองการคิดเชิงบวก
• วิธีรับมือความเครียดแบบสร้างสรรค์
• หลักการเลือกคนให้เป็น เพื่อให้ได้คนเก่งที่เหมาะกับงาน

KEY CONTENTS 
• แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
• หลักจิตวิทยาในการบริหารคน
• การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

• เจตคติที่ดีต่อองค์กร
• เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น
• เจตคติต่องานที่ทำ
• การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน
• การทำความเข้าใจตนเอง
• การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
• เครื่องมือต่าง ๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงแก่ทีมงาน

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา