รายละเอียด

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเอง

ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะนักขายที่พัฒนาตนเองย่อมจะประสบความสำเร็จในอาชีพ

ได้รับคำยกย่องสรรเสริญมากกว่าผู้ที่ไม่ได้พัฒนาตนเองเลย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมที่ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จในอาชีพ

จะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะพัฒนาตนเอง การค้นหาจุดแข็งของตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาความคิดเชิงบวก

การวางแผนในการก้าวสู่เป้าหมาย การขจัดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

การเรียนรู้อุปนิสัยที่ไม่ดีของตนเองและวิธีการจัดการอุปนิสัยเหล่านี้ออกไป ตลอดหลักสูตรนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้มากมาย...พลาดไม่ได้....เพราะหากคุณรอ.....ความสำเร็จก็รอคุณเช่นกัน

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา