รายละเอียด

ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและชีวิต นักขายที่ดีอาจมีกลยุทธ์ที่ดีเลิศและลูกเล่นการขายที่แพรวพราว แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าพื้นฐานเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย นักขายที่ไม่มีความคิดเชิงบวก การแสวงหาโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้กับองค์กรคงเป็นไปได้ยาก ซึ่งการสร้างความคิดเชิงบวกอย่างเป็นระบบนั้น ต้องเกิดจากความเข้าใจภายในตนเองก่อน และฝึกปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ จนพัฒนาไปสู่พฤติกรรมเชิงบวก ที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา