รายละเอียด

"การวางแผนขายไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางหลักสู่การสร้างยอดขาย"


เป้าหมายที่ไม่มีแผนรองรับก็คือฝันกลางวัน ดังนั้นผู้บริหารมีความจำเป็นต้องวางแผนการขายให้เป็นระบบมีที่ไปที่มาชัดเจน

เข้าใจง่ายต่อการนำไปปฏิบัติด้วย ซึ่งหากเราสามารถวางแผนการขายได้ดีก็จะทำให้ทีมงานทุกคนเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตามเรื่องการวางแผนการขายกลับเป็นเรื่องที่หลายบริษัททำได้ไม่ดีเพราะขาดเครื่องมือและหลักคิดที่ถูกต้อง

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา