รายละเอียด

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกทั้งต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนสามารถกำหนดจุดยืนให้ตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้ หลักสูตร Professional Sales Skills ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ เรียนรู้กระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือเทคนิคการถามและการฟังเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงใจ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล


KEY BENEFITS
• เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ 
• เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ 
• เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า 
• สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้ 
• หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ 
• นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ 
• เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย 

KEY CONTENTS
• ปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขาย 
• การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า 
• แนวคิดแบบ Outside In และ Inside Out 
• คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ 
• ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ 
• รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน) 
• การค้นหาจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าด้วยเทคนิค FAB 
• สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ 
• การเตรียมตัวก่อนการขาย (Preparation) 
• การเปิดการขาย (Opening) 
• การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Exploring) 
• การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presenting) 
• การขจัดข้อโต้แย้ง (Objection handling) 
• การปิดการขาย (Sales Closing) 
• การบริการหลังการขาย (After Sales Service) 
• สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS 

• ผู้บริหารงานขาย 
• ผู้จัดการงานขาย 
• หัวหน้างานขาย 
• ผู้นำทีมขาย 

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial


 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา