SALES SKILLS

นักขายต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอก เพื่อนำเสนอสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหา และให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย การพัฒนาทักษะของนักขายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด การที่นักขายเข้าร่วมอบรมการขายจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้การทำงานในแต่ละวันได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และประสบความสำเร็จในเป้าหมาย

 • TELESALES TECHNIQUE FOR UP SALE

  TELESALES TECHNIQUE FOR UP SALE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์เพื่อการเพิ่มยอดขาย

 • TELESALES TECHNIQUE FOR HIGH PROFIT

  TELESALES TECHNIQUE FOR HIGH PROFIT

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ปิดการขายฉับไวกับสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์

 • CONSULTATIVE SALES

  CONSULTATIVE SALES

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : กลยุทธ์การขายเชิงที่ปรึกษา

 • CONSULTATIVE SELLING SKILLS

  CONSULTATIVE SELLING SKILLS

   หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา

 • PROFITABLE NEGOTIATION SKILLS

  PROFITABLE NEGOTIATION SKILLS

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการเจรจาเพื่อสร้างผลกำไร

 • SALES AND PEOPLE MANAGEMENT

  SALES AND PEOPLE MANAGEMENT

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : การบริหารขายและบริหารคนอย่างมืออาชีพ

 • VALUE BASED SELLING

  VALUE BASED SELLING

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการขายสินค้าให้ได้ราคา

 • PROFESSIONAL SALES SKILLS

  PROFESSIONAL SALES SKILLS

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา