SALES KNOWLEDGE

นักขายต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอก เพื่อนำเสนอสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหา และให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย การพัฒนาทักษะของนักขายอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด การที่นักขายเข้าร่วมอบรมการขายจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้การทำงานในแต่ละวันได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และประสบความสำเร็จในเป้าหมาย PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา