SALES MINDSET

นักขายที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรอบรมการขาย คือเทคนิคที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อค้นหาจุดแข็งของตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การพัฒนาความคิดเชิงบวก การวางแผนในการก้าวสู่เป้าหมาย และขจัดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา