PUBLIC COURSE

 • Business Model Generation for Innovation
 • Business Model Generation for Innovation

  “companies should focus on one of three value disciplines: operational excellence, product leadership, or customer intimacy.”


  ปัจจุบันธุรกิจไม่ได้แข่งกันที่สินค้าและบริการเท่านั้น แต่ที่สำคัญจริงๆ คือ Business Model มาเรียนรู้ กระบวนการออกแบบ Business Model ที่สร้างคุณค่าให้ตรงกับความต้องการลูกค้า พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเราให้เป็นไปได้จริง 


  แค่ไอเดียดีๆ ไม่สามารถทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้ แต่ Business Model ที่ดี สามารถช่วยให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน การออกแบบ หรือ คิดธุรกิจ แล้วไม่ ทดสอบ Business Model หรือ ลองลงมือทำ ก่อนลงทุนจริง นี่แหละคือความเสี่ยงของการทำธุรกิจ

COURSE MAIN CONCEPT

 • Business Model Generation for Innovation
 • ธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น เราจะอยู่นิ่งไม่ได้ การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น หรือ Invisible Company นั้น สามารถทำได้หลายวิธีโดยวิธีที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ก็คือ Business Model Canvas ที่สามารถออกแบบธุรกิจได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียว


  การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ New Normal หรือ โลกยุคใหม่นั้น สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น Lean หรือ Agile หรือ Digital Transformationแต่หากถ้าเรายังไม่รู้เขา รู้เรา ไม่รู้ความต้องการของลูกค้า หรือ สภาพตลาด และความสามารถของเราก็จะอยู่ในการแข่งขันธุรกิจนี้อย่างยั่งยืนได้ยากBusiness Model Canvas จะช่วยให้คุณเห็นภาพและศักยภาพของ โมเดลธุรกิจของคุณในอนาคต


  “Your customers are the judge, jury, and executioner of your value proposition. They will be merciless if you don’t find fit!” ― Alexander Osterwalder

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • เป็นการเรียนรู้แบบ practical ได้ ลงมือทำจริง มีการประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริง

 • วิทยากรได้รับการถ่ายทอดตรง จาก ALEX และมีประสบการณ์การทำงานจริง และบรรยายมากว่า 15 ปี

 • Business Model Canvas นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่แต่การสร้างธุรกิจใหม่นั้นที่ต้องใช้แนวคิดนี้ การพัฒนาธุรกิจเดิมให้เข้มแข็งมากขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็เช่นกัน ดังนั้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

วิธีการเรียนรู้

 • Workshop

 • Case Study

 • Role Play

 • Participation

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Business Model Generation for Innovation

 • Business Model Generation for Innovation
 • วางแผนธุรกิจ พัฒนานวัตกรรม ด้วย Business Model Transformation for Innovation มาเรียนรู้แนวทางและกระบวนการพัฒนา Idea ให้เป็น Action ด้วยเครื่องมือ Canvas ต่างๆ ของ Alex Osterwalder ผู้ริเริ่มใช้ Business Model Canvas ในการ สร้างธุรกิจใหม่ๆ

 • การทำให้โมเดลธุรกิจของเรามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

  • การปรับปรุง Business model เพื่อสร้างความแตกต่าง

  • การประเมิน Business Model ด้วย Innovation Project Scorecard

 • การนำ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking มาใช้

  • การเข้าอกเข้าใจ (EMPHATHY)

  • การระดมความคิดและการสร้าง แบบจำลอง (Prototype)

  • การออกแบบการทดสอบและลดความเสี่ยง

 • การสร้างแผนภาพคุณค่า (Value proposition) ?

  • การออกแบบแผนภาพคุณค่า

  • การสร้าง คุณค่า ให้กับ ลูกค้า

  • Problem - Solution Fit และ Product - Market Fit

 • แผนภาพ โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) คืออะไร?

  • ความแตกต่างระหว่าง Business Plan และ Business Model Canvas

  • รายละเอียดของ องค์ประกอบทั้ง 9 และความสัมพันธ์

  • ใครคือลูกค้า ของเรา และเราสร้างคุณค่าอะไรให้กับลูกค้า

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  สามารถนำแนวคิด Business Model Canvas ไปใช้ในการทำงานได้

 • 2

  ทราบถึง แนวทาง หลักการ และเหตุผลในการทำ Business Model Canvas ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหารที่ต้องการธุรกิจเติบโต

  (Business Growth)

 • ผู้จัดการที่ต้องการมีแผนกลยุทธ์

  (Strategy Plan)

 • เจ้าของกิจการที่อยากได้กำไรเพิ่มขึ้น

  (Higher Profit)

วิทยากร

 • อาจารย์อมรเทพ ทวีพาณิชย์
 • อาจารย์อมรเทพ ทวีพาณิชย์

  วิทยากร

  Business Model Innovator ผู้สร้างนวัตกรรมด้วยโมเดลธุรกิจ

  อมรเทพ เป็น ผู้มีประสบการณ์ทำธุรกิจและพัฒนาธุรกิจมาหลากหลายทั้งระดับ บริษัทขนาดใหญ่ SMEs รวมถึง Startup

  โดยใช้แนวทางในการทำ Business Model ที่หลากหลาย ผสมแนวคิดทั้งจาก Business Model Generation

  และ Innovation Driven Entrepreneur เข้าด้วยกัน


  Facilitator & Guest Speaker


  • Strategic Business Planning

  • Innovation Driven Entrepreneur

  • Business Model Generation

  • Pitching Canvas

Customer Reference

 • Business Model Generation for Innovation

ภาพบรรยากาศการเรียน

 • SPECIAL PRICE
 • 18,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 12,500 บาท
 • ราคา Early Bird เพียงสมัครก่อน 15 เมษายน 2564
 • อบรมวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
 • เนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • คอมเมนต์สดและอื่นๆ

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Business Model Generation for Innovation

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา