PUBLIC COURSE

 • Train The Trainer & Story Telling
 • Train The Trainer & Story Telling

  "It's not what you teach but how you teach it."


  หลักสูตรนี้ สอนจากประสบการณ์จริงของวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศไทย จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ได้รับการตอบรับว่าเนื้อหาแน่นและมีกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย บรรยากาศสนุกเป็นกันเองและสามารถนำไปใช้ได้จริง หลักสูตรนี้เคยจัดให้กับ องค์กรชั้นนำที่สนใจส่งผู้บริหารมาเทรนเป็นวิทยากรมาแล้ว มากมาย เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วคุณจะได้เคล็ดวิชาที่จะติดตัวคุณไปทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นวิทยากรหัวข้อใดก็ตาม ความรู้นี้ใช้ได้เสมอ

COURSE MAIN CONCEPT

 • Train The Trainer & Story Telling
 • มีเคล็ดลับของวิทยากรมืออาชีพมากมาย อาทิเช่น


  1. เคล็ดลับการถ่ายทอดเนื้อหาอย่างมั่นใจพร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบเนื้อหาที่โดนใจ

  2. เคล็ดลับการวางแผนการสอนการใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเทคนิคการสอนการสร้างบรรยากาศการสร้างการมีส่วนร่วม

  3. เคล็ดลับการใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ตลอดจนเทคนิคการปรับเรื่องให้ได้ "เรื่องเล่าที่ทรงพลัง"


  สรุปสั้นๆ คือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะทำให้ท่านเป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีความครบเครื่องทั้งเรื่อง การพูด การสร้าง Engagement กับผู้อบรมตลอดช่วงเวลาที่ทำการสอน และการตอบคำถามได้อย่างมืออาชีพ ตัดสินใจเลย อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ มาหยุดยั้งการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวคุณเอง ค่าอบรมไม่เสียฟรีแน่นอน


  "You cannot make people learn, you must help them discover."

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Content

  จะออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ที่สั้นกระชับตรงประเด็นและโดนใจผู้เข้าอบรมได้อย่างไรและควรใช้เทคนิคร้อยเรียงเรื่องราวให้เป็น Story Telling ยังไงให้ชวนติดตามในแบบของคุณ

 • Context

  มีแนวทางในการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้เข้าอบรมอย่างไรและจะเลือกใช้ภาษา Mode and Tone แบบไหนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

 • Conduct

  จะพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาที่เข้าใจง่ายได้อย่างไร มีเทคนิคอะไรที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ การจัดกิจกรรมและจะสรุปประเด็นการเรียนรู้แบบไหนที่สร้างความจดจำเป็นตลอด

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Train The Trainer & Story Telling

 • Train The Trainer & Story Telling
 • เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วคุณจะได้เคล็ดวิชาที่จะติดตัวคุณไปทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นวิทยากรหัวข้อใดก็ตาม ความรู้นี้ใช้ได้เสมอ งานนี้ Exclusive สุดๆรับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 8 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนด่วน เรียนก่อน รู้ก่อน สำเร็จก่อนกับหลักสูตร Train The Trainer and Story telling ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น แบบปล่อยหมดแบบนี้คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของวิทยากรมืออาชีพมากมาย อาทิเช่น

  • เคล็ดลับการถ่ายทอดเนื้อหาอย่างมั่นใจพร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบเนื้อหาที่โดนใจ
  • เคล็ดลับการวางแผนการสอนการใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเทคนิคการสอนการสร้างบรรยากาศการสร้างการมีส่วนร่วม
  • เคล็ดลับการใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ตลอดจนเทคนิคการปรับเรื่องให้ได้ "เรื่องเล่าที่ทรงพลัง"

  สรุปสั้นๆ คือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะทำให้ท่านเป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีความครบเครื่องทั้งเรื่อง การพูด การสร้าง Engagement กับผู้อบรมตลอดช่วงเวลาที่ทำการสอน และการตอบคำถามได้อย่างมืออาชีพ ตัดสินใจเลย อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ มาหยุดยั้งการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวคุณเอง ค่าอบรมไม่เสียฟรีแน่นอน เรียนจบนำเทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพไปใช้ได้ทันที หากเรียนแล้วไม่อิน ไม่ฟิน ไม่พอใจ ไม่โดนใจ คืนเงินทันที 100% ลงทุนเพียงน้อยนิด เพื่อรายได้หลักล้าน เรียนเคล็ดวิชาที่ติดตัวไปได้ตลอดชีวิตกับวิทยากรมืออาชีพ

 • Chapter 1 : Key Success of Professional Trainer

  • ความแตกต่างระหว่าง Trainer Coach , Facilitators
  • คุณสมบัติ Trainer ที่ดี
  • Do and Don’t ในการเป็น Trainer
  • การค้นหาความต้องการเพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตรงประเด็น
  • การกำหนดวัตถุประสงค์และความคาดหวัง การ Design “เนื้อหา” และ การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
 • Chapter 2 : How to Plan and Run Training Session Effectively

  • การวางแผนเรื่องจำนวนคนอบรม การจัดที่นั่ง สถานที่ อุปกรณ์
  • การจัดทำ Slide Presentation ที่โดนใจคนอบรม
  • เทคนิคการเปิดอบรมและการสร้าง Ice Breaking
  • การสร้างบรรยากาศ เช่น การใช้ประสบการณ์
  • การ Run Workshop and Activity รวมถึงการสรุปกิจกรรม
 • Chapter 3 : Story Telling: The Most Powerful Way to Present Your Ideas

  • การเล่าเรื่อง (Story Telling) คืออะไร ทำไม Trainer ต้องเล่าเรื่อง
  • เรื่องเล่าสร้างการเรียนรู้ระดับลึกและสร้างการจดจำได้อย่างไร
  • เทคนิคการปรับเรื่องให้กลายเป็น “เรื่องเล่า” ที่สะกดใจ สร้างการจดจำและกระตุ้นให้ได้คิด
  • STAR-P โครงเรื่อง (Story Plot) พื้นฐานของเรื่องสั้น
  • เทคนิคการหาและการบริหารจัดการเรื่องเล่า
  • Do & Don’t for High Impact Story Telling
 • Chapter 4 : Show Case & Individual Training Session

  • ผู้เข้าอบรมทุกท่านสอนสด สอนจริง ในหัวข้อจริง ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ
  • วิทยากรทุกท่านให้คำแนะนำและ Feedback เพื่อการพัฒนาแบบเจาะลึกต่อต่อตัวอย่างใกล้ชิด
  • ผู้เข้าอบรมทุกท่านแชร์ประสบการ์และแบ่งปันมุมมองของตนเอง
  • สรุปภาพรวมของหลักสูตรและเขียนแผนการพัฒนาตนอง (Individual Development Plan) เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็น Trainer แบบมืออาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  ยกระดับ

  การเป็นมืออาชีพอย่างมั่นใจพร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์ ความต้องการ และการออกแบบเนื้อหาที่โดนใจ

 • 2

  พัฒนา

  วิธีการใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ตลอดจน เทคนิคการปรับเรื่องให้ได้ “เรื่องเล่าที่ทรงพลัง”

 • 3

  เจาะลึก

  วิธีการใช้เรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ตลอดจน เทคนิคการปรับเรื่องให้ได้ “เรื่องเล่าที่ทรงพลัง”

 • 4

  ฝึกฝน

  เทคนิคการเล่าเรื่องให้ ดึงดูดใจ น่าติดตาม กระตุ้นให้ฉุกคิด สร้างการจดจำ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจอยากจะประกอบอาชีพ

  เป็นวิทยากรในองค์กร Internal Trainer

วิทยากร

 • อ.กิตติภัฏ ชุณหวิริยกุล
 • อ.กิตติภัฏ ชุณหวิริยกุล

  วิทยากร

  รางวัล สิงห์เข็มทอง
     นักบริหารดีเด่นประจำปี 2559 เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนเดียวที่จบการอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารขั้นสูงสุดจากสถาบัน LMI (USA) LMI คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศ และมีหลักสูตรมากกว่า 30 ภาษา ก่อตั้งมาเกือบ 60 ปี

  การศึกษา
  • มัธยมศึกษา Australia
  • ปริญญาตรี Computer Science UOW (Australia)

  ประวัติการอบรม
  • Certified, LMI (USA) 2010-2016
     o Team Dynamic
     o Personal Productivity
     o Effective Communication
     o Selling Strategies
     o Leadership Development
     o Facilitation Certificate

  • Certified Facilitator, The Passion Test (U.S.A) 2016

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

     เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical)

     ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness

     ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ

     ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

 • อาจารย์จิรโรจน์  ติกกะวี
 • อาจารย์จิรโรจน์ ติกกะวี

  วิทยากร

       ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation & Creative Thinking) การโค้ชด้วยศาสตร์ด้านสมองและประสทวิทยา (Brain Coaching &NLP) การบริหารและการนำการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  การศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโกสเตท สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวุฒิและประกาศนียบัตร
  • Certified Executive and Leadership Coach โดย Towards Mastery Program ออสเตรเลีย
  • Life Coaching Master Practitioner โดย Thailand Coaching Academy
  • ประกาศนียบัตร Brain Base Coaching โดย Neuro Leadership Institute สิงคโปร์
  • Certified Master Practitioner Neuro-Linguistic Programming (NLP) โดย Mind Transformations สิงคโปร์
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยากรนอกกรอบ (Innovative Trainer) โดย อ.ไชยศ ปั้นสกุลชัย
  • ผู้ฝึกสอนที่ได้การรับรองในหลักสูตร ผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) โดย Center of Leadership Studies สหรัฐอเมริกา
  • Certification in Facilitating and Designing Workshop with the LEGO® SERIOUS PLAY® Method โดย Trivium, เดนมาร์ก

  ประวัติการทำงาน
       จิรโรจน์ได้ให้การฝึกอบรมและโค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ด้วยแนวการโค้ชและการสอนที่มีพื้นฐานมาจาก ศาสตร์ด้านประสาทวิทยา (Neurosciences) และกระบวนการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้จากภายในและการสร้างเสริมให้เกิดการลงมือทำ

     จิรโรจน์มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้านการตลาดและการวางกลยุทธ์ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค FMCG ดูแลธุรกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้

     ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทคิมเบอร์ลีย์คล๊าค จิรโรจน์ได้นำทีมคว้าส่วนแบ่งการตลาดที่สูงสุดทำลายสภิติของบริษัทติดต่อกันนานถึงสามรอบติดกัน ขณะเดียวกันยังช่วยให้บริษัทเพิ่มอัตราการกำไรถึง 30% ภายในระยะเวลาสามปี

Customer Reference

 • Train The Trainer & Story Telling

ภาพบรรยากาศการเรียน

รีวิวจากผู้เรียน

"สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมายมากๆ ได้ทั้งวิธีการ ได้เรื่องของเทคนิคต่างๆมากมาย ส่วนความประทับใจแรกคืออาจารย์ทั้ง 3 ท่านที่ตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้กันอย่างเต็มที่ และเรายังได้ฝึกปฏิบัติจริงและยังได้เรียนรู้จากเพื่อนๆร่วม Class อีกด้วย"

คุณชนารัย สุทธิบุตร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด 
"ได้เทคนิคหลายอย่าง พอพูดคำว่าเทคนิคเราต้องสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงซึ่งอาจารย์ก็เตรียมการสอนการเทรนมาอย่างดีและเทคนิคต่างๆที่ให้มาก็ใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ ก็อยากให้เข้ามาเรียนเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆของวิทยากรที่เก่ง แนะนำจริงๆเลยค่ะ"

คุณประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ 
"ประทับใจโค้ชทั้ง 3 ท่านที่มาสอน รวมถึงเพื่อนร่วม Class เนื่องจากทุกคนที่มาไม่ได้แค่จะหวังประโยชน์แต่ทุกคนที่มาที่นี่หวังเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปพัฒนาและช่วยคนอื่นต่อก็เลยรู้สึกประทับใจทั้งโค้ชและนักเรียน"

คุณชญาณิศ กิจคุณธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
"สิ่งที่ได้จากหลักสูตรเยอะมากๆ ได้ inspiration ได้อะไรใหม่ๆที่จะไปเติมความรู้ที่มีของตัวเองและได้เรียนรู้จากเพื่อนในห้องที่มาจากต่างวิชาชีพและแบ่งปันทั้งองค์ความรู้และเทคนิคในการที่จะเป็นวิทยากรให้เรา ประทับใจเพื่อนในคลาส และประทับใจวิทยากรมีความเอาใจใส่และได้ feedback ที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เราเติบโตมากขึ้น"

คุณพรนภา ลีลาพรชัย
นักฝึกอบรมอาวุโส 
"เป็นหลักสูตรที่กำลังพอดีเพราะได้มีการฝึกฝนจริงในคลาส นั่นแปลว่าเราเรียนอะไรแล้ว ก็ได้ทำจริงในคลาส ซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าเทคนิคแบบนี้ต้องใช้พูดแบบนี้ เทคนิคแบบนี้ต้องทำแบบนี้ ซึ่งทำให้เราเอาเทคนิคที่เรียนไปใช้ได้จริงทันที สำหรับคนที่อยากเป็นเทรนเนอร์ก็แนะนำเลยค่ะ"

คุณจิตติมา พิพัฒน์ภิญโญภาพ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซัคเซส อีซ ยัวส์ จำกัด 
“หลักสูตรนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะเราได้สุดยอดเทคนิคจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน 3 สไตล์ นอกจากได้องค์ความรู้จากอาจารย์แล้วยังได้เพื่อนที่ดีมีคุณภาพและมี Connection ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับ”

คุณดวงเด็ด ย้วยความดี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

"เป็นหลักสูตรที่รวบรวมเทคนิคต่างๆไว้อย่างครบครัน เช่นสอนเทคนิค สอนวิธีการว่ามันมีวิธีอะไรบ้างเช่นการเล่าเรื่อง การตั้งคำถามและการดึงศักยภาพของคนอบรม สอนยังไงให้สนุก สอนยังไงให้คนเรียนกลับไปแล้วได้มุมคิดหลักคิดกลับไป"

"ผมประทับใจอาจารย์ที่เตรียมการสอนมาอย่างดีและประทับใจเพื่อนๆ และเห็นการพัฒนาการของเพื่อนแต่ละคนที่ดีขึ้น ผมก็ฝากหลักสูตรนี้ให้กับคนที่สนใจที่จะเป็นเทรนเนอร์และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้คน
อยากให้ลองสมัครและมาเรียนกันครับ"


คุณมนู มากมณี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จำกัด
"หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้วิธีการและวิธีคิดตลอดจนเทคนิคต่างๆในการสอนผู้เข้าอบรม ทำให้เรามีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีขึ้นและก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ทำให้การบรรยายเป็นไปด้วยความราบรื่นและผู้ฟังก็ได้ผลประโยชน์สูงสุด"

ฤดินันท์ พยนต์รัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
บริษัท เดลิช ฟู้ดส์ จำกัด
 • SPECIAL PRICE
 • 32,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 24,500 บาท
 • อบรมวันที่ 16, 23, 30 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2564
 • เวลา 09.00–16.00 น.
 • Handout สื่อการสอน
 • จัดอบรมที่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Train The Trainer & Story Telling

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา