PUBLIC COURSE

 • Professional Brand New Manager
 • Professional Brand New Manager

  "A team’s performance is a direct result of the sum of interaction with their manager."


  หลักสูตรที่ช่วยยกระดับความมั่นใจในการเป็นผู้จัดการ ที่มีวิธีคิดแบบผู้บริหาร และทำงานแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้ 

  1. ปรับเปลี่ยน มุมมองในการเป็นผู้จัดการ และวิธีคิดในการทำงานแบบมืออาชีพ
  2. เรียนรู้ กลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารงาน บริหารเวลา บริหารคนเพื่อความสำเร็จ
  3. พัฒนา ทักษะการวางแผน การมอบหมายงาน และการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
  4. ต่อยอด ด้วยเครื่องมือที่นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์


  "อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom"

COURSE MAIN CONCEPT

 • Professional Brand New Manager
 • ด้วยรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างมากมายทำให้ความแตกต่างระหว่างสินค้าลดลงคนจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นทรัพยากรสำคัญมากขององค์กร ดังนั้นการรักษาและพัฒนาคนให้อยู่ในองค์กรจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างมาก หนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรให้ความสำคัญคือ การโปรโมทคนดีคนเก่งให้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นระดับผู้จัดการเพราะนอกจากเป็นสร้างแรงจูงใจให้พนักงานแล้วยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จในความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานได้อย่างชัดเจน


  อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการไม่มีความพร้อมและยังไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้เข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผู้จัดการที่มีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แตกต่างจากการเป็นพนักงานแล้วล่ะก็ บริษัทก็จะมีโอกาสจะเสียสองเด้งคือเด้งแรกเสียพนักงานเก่งๆไปหนึ่งคน และเด้งที่สองคือการได้ผู้จัดการห่วยๆมาหนึ่งคน เพราะไม่ใช่ว่าพนักงานที่ทำงานเก่งและประสบความสำเร็จจะเป็นผู้จัดการที่เก่งสุดยอดและประสบความสำเร็จ
   

  ดังนั้นหลักสูตร Professional Brand New Manager จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้จัดการมือใหม่ได้เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำทีมที่ต้องเก่งคิดเก่งคนรู้จักบริหารเวลาบริหารคนบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  "People leave their manager, they don’t leave companies."

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Effective and practical tools

  เรามีเครื่องมือการบริหารงาน บริหารคนให้คุณนำไปใช้งานได้ทันที

 • Experience sharing

  คุณจะได้เรียนรู้จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการที่พร้อมจะเปิดเผยเคล็ดลับและเทคนิคการทำงาน

 • Explore your styles

  เราช่วยให้คุณได้เข้าใจสไตล์การเป็นผุ้จัดการของตัวเองที่มีจุดเด่นมากมายและสิ่งที่ต้องระวังในการบริหารทีม

 • Exercise and workshop

  เราเปิดโอกาสให้คุณได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรมืออาชีพ

องค์ประกอบของหลักสูตร

Professional Brand New Manager
วิธีการเรียนรู้

 • Coaching Based Learning

 • Assignment & Presentation

 • Contest

 • Case Study & Role Play

 • Group Discussion

 • Experience Sharing

 • Workshop

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Professional Brand New Manager

 • Professional Brand New Manager
 • หนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรให้ความสำคัญคือ การโปรโมทคนดีคนเก่งให้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นระดับผู้จัดการเพราะนอกจากเป็นสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานแล้วยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสำเร็จในความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานได้อย่างชัดเจน

  อย่างไรก็ตามหากผู้ที่ได้รับการโปรโมทให้เลื่อน ตำแหน่งเป็นผู้จัดการไม่มีความพร้อมและยังไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาให้เข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการเป็นผู้จัดการที่มีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แตกต่างจากการเป็นพนักงานแล้วล่ะก็

  บริษัทก็จะมีโอกาสจะเสียสองเด้งคือเด้งแรกเสียพนักงานเก่งๆไปหนึ่งคนและเด้งที่สองคือการได้ผู้จัดการห่วยๆมาหนึ่งคนเพราะไม่ใช่ว่าพนักงานที่ทำงานเก่งและประสบความสำเร็จจะเป็นผู้จัดการที่เก่งสุดยอดและประสบความสำเร็จ

 • Chapter 1 : The Move to Brand New Manager

  • บทบาทหน้าที่ของผุ้จัดการ
  • ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่
  • การพัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของผู้จัดการ
  • ปิรามิดแห่งความสำเร็จของผุ้จัดการ
  • เทคนิคการก้าวออกจาก Comfort Zone
 • Chapter 2 : Key Success Factors @WORK

  • เทคนิคการทำงานแบบ Smart
  • กุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงาน
  • กรณีศึกษา Harvard
  • การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
  • พลังของการลงมือทำ
 • Chapter 3 : Effective Time & Priority Management

  • การจัดลำดับความสำคัญ
  • การจัดการสิ่งที่ขัดจังหวะ
  • การสร้าง To Do List ประจำวันแบบใหม่
  • กลยุทธ์การมอบหมายงานและติดตามผล
  • เทคนิคการสร้างโฟกัสเพื่อความสำเร็จ
 • Chapter 4: Discover Your Management Styles

  • การวิเคราะห์สไตล์ของตัวเอง
  • การใช้จุดแข็งของผุ้จัดการแต่ละสไตล์
  • การปรับสไตล์ของตนเองต่อการบริหารทีม
  • เทคนิคการอ่านสไตล์ของทีมงาน
  • การวิเคราะห์และบริหารทีมงานด้วย SW Matrix
 • Chapter 5 : Unleash the Power of Communication

  • การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
  • การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  • เทคนิคการสื่อสารแบบสองทาง
  • การสื่อสารแบบมีโครงสร้างความคิด
  • เทคนิคการนำการประชุม
 • Chapter 6 : How to Get and Stay Motivated

  • บทบาทของผู้จัดการกับการสร้างแรงจูงใจทีม
  • การสร้างแรงจูงใจทีมด้วย Flow Model
   • 5 เทคนิคที่สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
  • การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
  • ธรรมชาติของแรงจูงใจที่พนักงานต้องการ
 • Chapter 7 : Final Presentation & Celebration

  • นำเสนอผลงานการพัฒนาตนเอง
  • ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรม
  • สิ่งที่ได้นำไปปฏิบัติจริงในการทำงาน
  • พฤติกรรมและทัศนคติที่เปลี่ยนไป
  • เป้าหมายสำคัญที่ต้องการบรรลุต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  Achieving higher performance and gaining trust from people

  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการที่เก่งงานและเก่งคน

 • 2

  Developing can do Attitude and courage to change

  พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของการเป็นผู้จัดการและกล้าเปลี่ยนแปลง

 • 3

  Managing time and handling priority

  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

 • 4

  Discovering leadership styles and working with team creatively

  เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเองและทำงานกับทีมได้อย่างสร้างสรรค์

 • 5

  Enhancing communication skills and executing the action plan

  พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำกลยุทธ์ของบริษัทไปดำเนินการได้จริง

 • 6

  Building motivation and confidence to teamwork

  เรียนรู้จิตวิทยาการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานที่กำลังจะ

  ได้รับการโปรโมทเป็นผู้จัดการ

 • ผู้จัดการผู้บริหารระดับต้น

  ที่ต้องการยกระดับการทำงานให้ดีขึ้น

 • ผู้จัดการมือใหม่

  ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท

 • เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ

  ที่อยากพัฒนาทักษะการบริหาร

วิทยากร

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

     ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical)

     ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness

     ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ

     ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล
 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล

  วิทยากร

  รางวัล สิงห์เข็มทอง
       นักบริหารดีเด่นประจำปี 2559 เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนเดียวที่จบการอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารขั้นสูงสุดจากสถาบัน LMI (USA) LMI คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศ และมีหลักสูตรมากกว่า 30 ภาษา ก่อตั้งมาเกือบ 60 ปี

  การศึกษา
  • มัธยมศึกษา Australia
  • ปริญญาตรี Computer Science UOW (Australia)

  ประวัติการอบรม
  • Certified, LMI (USA) 2010-2016 o Team Dynamic
     o Personal Productivity o Effective Communication
     o Selling Strategies
     o Leadership Development
     o Facilitation Certificate
  • Certified Facilitator, The Passion Test (U.S.A) 2016

 • อาจารย์วิกรม กอบเดช
 • อาจารย์วิกรม กอบเดช

  วิทยากร

  ประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านบริหารกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การขายสินค้า B2B (Business-to- Business) และ B2C (Business-to- Consumer) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาดระหว่างประเทศจากเครือซิเมนต์ไทย (SCG), บริษัท Star-Aire และ PlanToys


  ปัจจุบัน เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับสมาคมธุรกิจและองค์กรชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทยในเรื่องกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย การพัฒนาผู้นำและผู้บริหาร เป็นนักเขียนบทความทางด้านธุรกิจ และการตลาดให้กับเว็บไซด์ www.pacificsmc.com


  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการฝึกอบรมสัมมนาพิเศษจากวิทยากรระดับโลกอย่างเช่น Dr.Philip Kotler, Jack Trout และ Tony Robbins

Customer Reference

 • Professional Brand New Manager

ภาพบรรยากาศการเรียน

รีวิวจากผู้เรียน

ชอบเรื่องเครื่องมือ Time Lock เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ หลักสูตร Brand New Manager ยังมีหัวข้อที่สอนเรื่องของ การจัดลำดับความสำคัญของงาน การมอบหมายงานและติดตามผลเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณมานพ ทองทั้งวงศ์
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เกรียงไทยพลาสเท็ค จำกัด
ชอบเรื่องตารางการวิเคราะห์การขัดจังหวะระหว่างการทำงานเพราะทำให้เราได้วางแผนการทำงานในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง และเรื่อง DISC ที่สอนให้เราสามารถอ่านสไตล์ผู้อื่นได้ เพื่อนำมาปรับวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสม

คุณธีรพงศ์ ออมสิน
ผู้จัดการแผนก Maintenance & Repair
บริษัท ดับบลิวเอ็มซี สตีล จำกัด
ชอบทุกอย่างของหลักสูตรนี้ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและเครื่องมือต่างๆ เช่น เทคนิคการทำงานแบบ SMART , High-Payoff / Low-Payoff ชอบเรื่อง Interruption และการจัดลำดับความสำคัญของงาน เพราะได้ปหระโยชน์มากๆ เช่น เวลาไหนเราควรทำอะไรก่อนและหลังดี

คุณเปมิกา สันติสุนทรวัฒน
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ดับบลิวเอ็มซี สตีล จำกัด
หลักสูตร Brand New Manager เป็นหลักสูตรที่ดีและน่าสนใจมากๆเพราะทุกอาทิตย์จะมีบทเรียนและเครื่องมือที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในงานได้และเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับคนเพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

คุณวนัสนันท์ กิตติคุณ
Business Coordinator
บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด
การบริหารจัดการด้านความคิดให้มีลำดับขั้นตอนจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณกุลธรา ตั้งวัฒนะกุล
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบริค จำกัด
 • SPECIAL PRICE
 • 32,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 25,500 บาท
 • อบรมวันที่ 3,10,17,31 ก.ค. 7, 14, ส.ค. และ 11 ก.ย.
 • อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • Handout สื่อการสอนรูปแบบ Electronic
 • Networking Club ของผู้เข้าร่วมอบรม
 • สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปลองใช้ในการทำงานจริง

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Professional Brand New Manager

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา