PUBLIC COURSE

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Start เริ่มสร้างพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารและสร้างทีมแบบมืออาชีพ

 • Sharpen เหลาทักษะการสื่อสารการจูงใจทีมงานผ่านการฝึกปฎิบัติอย่างเข้มข้น

 • Stop หยุดการพัฒนาทีมแบบลูกทุ่งและเริ่มการโค้ชเพื่อยกระดับการทำงานแบบถาวร

 • Share แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองในการบริหารความขัดแย้งกับกูรูตัวจริง

วิธีการเรียนรู้

 • Concept sharing

 • Practice from Case Study

 • Group Discussion

 • Experience Sharing

 • Apply to Real Case

 • Coaching & Mentoring

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร :

 • Chapter 1: Communication Skills

  • การสื่อสาร 4 ระดับ (4 Levels of Communication)

  • อุปสรรคทั้ง 5 ในการสื่อสาร (5 Communication Barriers)

  • โมเดลการสื่อสารของมนุษย์ (Communication Model)

  • ค้นพบรูปแบบการสื่อสารของตัวคุณและผู้อื่น

  • การเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแบบต่างๆ

 • Chapter 2: Convincing Skills

  • จิตวิทยาการโน้มน้าวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • กลไกการทำงานของสมองที่มีผลต่อความคิด (NLP)

  • การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Motivation)

  • เทคนิคจิตวิทยาการจูงใจแบบ FBI และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) การบริหารจัดการแบบ Commander vs Influencer

 • Chapter 3: Coaching Skills

  • วิธีการโค้ชในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคใหม่ๆในการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ

  • ทำไมผู้นำระดับโลกถึงต้องใช้กระบวนการโค้ชในการทำงาน

  • 3 กับดักที่ทำให้การโค้ชไม่ประสบความสำเร็จ

  • ทักษะสำคัญในการโค้ชให้เติบโตแบบก้าวกระโดด Powerful Questioning, Goal Setting, Effective Listening

  • กรณีศึกษาการโค้ชทีม

 • Chapter 4: Conflict Handling Skills

  • ทัศนคติเกี่ยวกับความขัดแย้ง

  • ความสำคัญของความขัดแย้ง

  • รูปแบบของความขัดแย้ง

  • สไตล์การบริหารความขัดแย้ง 5 ประการของ Thomas-Kilmann

  • การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้ง

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  Practical Leadership Tools เครื่องมือการพัฒนาภาวะผู้นำตัวเองและการเป็นผู้นำทีม

 • 2

  แลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองประสบการณ์กับกูรูตัวจริง

 • 3

  Leadership Assessment ประเมินสไตล์การเป็นผู้นำ

 • 4

  Program Material ที่ใช้ในการ Workshop

 • 5

  คำปรึกษาจากวิทยากรตลอดการเข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารที่ต้องพัฒนา Leadership Skills
  เจ้าของกิจการผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานบริหารทีม แนะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาตัวเองและยกระดับภาวะผู้นำของตัวเอง

วิทยากร

ภาพบรรยากาศการเรียน

รีวิวจากผู้เรียน

<

 “เกินความคาดหวังมาก ๆ ค่ะ คิดว่าจะเป็นหลักสูตร Leadership แบบทั่วไปที่นั่งเรียนแล้วเลคเชอร์ แต่ว่า 2 วันที่มาอยู่ตรงนี้กิจกรรมแน่นมาก การร้อยเรียงหัวข้อก็น่าสนใจมาก อย่าพลาดเลยนะคะ”


คุณพัชนาถ เสียงล้ำ

Assistant HR Manager

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด

<

“ได้ความรู้เกี่ยวกับ Leadership มากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ อาจารย์สอนดีและเป็นกันเองมาก อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจชัดเจนมาก บรรยากาศในการสอนดี อบอุ่นมากค่ะ


คุณอรพรรณ เอกา

Senior General Affairs Officer

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

<

“มีกิจกรรมให้ร่วมตลอด เป็น Activity-based Learning ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ กิจกรรมสนุกสนาน วิทยากรไม่น่าเบื่อ อยากให้มาเรียนกันเยอะ ๆ นะครับ”


คุณกันตินันท์ เดชจินดา

HRD Manager

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

<

“บรรยากาศสนุก ได้รับประโยชน์มาก ผู้สอนทั้ง 2 ท่านนำเกมเข้ามาทำให้บรรยากาศยิ่งสนุกมากขึ้น เข้าใจง่ายมาก ๆ การใช้ DISC ก็เป็นสิ่งที่ดีในการนำเอาไปปรับใช้ ประทับใจค่ะ”


คุณจารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิท

Supervisor

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด (มหาชน)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา