PUBLIC COURSE

 • Leadership Skills
 • Leadership Skills

  น่าเสียดายที่คนเก่งหลายคนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพียงแค่เขาขาดทักษะการสื่อสารที่ดี ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับผู้นำในยุคนี้จนพูดได้เลยว่า Communication is real work of leader


   จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้นำสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นมากกว่าเดิม รับฟังทีมงานมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ดีกว่าเดิมและอื่นๆอีกมากมาย


  อย่าพลาดโอกาสสำคัญที่จะยกระดับการสื่อสารในฐานะผู้นำเพราะเพียงนำเคล็ดลับและเทคนิคมาปรับใช้ในการทำงานและนำทีม ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิมแน่นอน

COURSE MAIN CONCEPT

 • Leadership Skills
 • เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วเราจะได้


  1.ยกระดับทักษะการสื่อสารที่ช่วยให้เราทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  2.พัฒนาทักษะการโน้มน้าวใจที่ช่วยให้เราสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ทีมงานยินดีที่จะทำงานอย่างสุดตัว


  3.สร้างเสริมทักษะการโค้ชในการพัฒนาศักยภาพของทีมออกมาให้มากที่สุดและเติบโตกับองค์กรได้ในระยะยาว


  4.เข้าใจเทคนิคและทักษะการบริหารความขัดแย้งภายในทีมว่าต้องทำอย่างไรและวางกรอบแบบใดเพื่อให้ทีมงานทำงานด้วยกันไปได้ด้วยดี


  สรุปสั้นๆ คือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะทำให้ท่านพัฒนาสี่ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นำทีม อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆ มาหยุดยั้งการพัฒนาความก้าวหน้าของตัวคุณเอง เป็นการลงทุนเงินและเวลาที่คุ้มค่าแน่นอน เรียนจบนำเทคนิคไปใช้ได้ทันที หากเรียนแล้วไม่อิน ไม่ฟิน ไม่พอใจ ไม่โดนใจ คืนเงินทันที 100% ตัดสินใจเลยครับเพื่อเรียนเคล็ดวิชาที่ติดตัวไปได้ตลอดชีวิต

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Start เริ่มสร้างพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารและสร้างทีมแบบมืออาชีพ

 • Sharpen เหลาทักษะการสื่อสารการจูงใจทีมงานผ่านการฝึกปฎิบัติอย่างเข้มข้น

 • Stop หยุดการพัฒนาทีมแบบลูกทุ่งและเริ่มการโค้ชเพื่อยกระดับการทำงานแบบถาวร

 • Share แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองในการบริหารความขัดแย้งกับกูรูตัวจริง

องค์ประกอบของหลักสูตร

Leadership Skills
วิธีการเรียนรู้

 • Concept sharing

 • Practice from Case Study

 • Group Discussion

 • Experience Sharing

 • Apply to Real Case

 • Coaching & Mentoring

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Leadership Skills

 • Leadership Skills
 • จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้นำสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นมากกว่าเดิม รับฟังทีมงานมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ดีกว่าเดิมและอื่นๆอีกมากมาย

 • Chapter 1: Communication Skills

  • การสื่อสาร 4 ระดับ (4 Levels of Communication)

  • อุปสรรคทั้ง 5 ในการสื่อสาร (5 Communication Barriers)

  • โมเดลการสื่อสารของมนุษย์ (Communication Model)

  • ค้นพบรูปแบบการสื่อสารของตัวคุณและผู้อื่น

  • การเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแบบต่างๆ

 • Chapter 2: Convincing Skills

  • จิตวิทยาการโน้มน้าวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • กลไกการทำงานของสมองที่มีผลต่อความคิด (NLP)

  • การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Motivation)

  • เทคนิคจิตวิทยาการจูงใจแบบ FBI และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) การบริหารจัดการแบบ Commander vs Influencer

 • Chapter 3: Coaching Skills

  • วิธีการโค้ชในรูปแบบต่างๆ และเทคนิคใหม่ๆในการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ

  • ทำไมผู้นำระดับโลกถึงต้องใช้กระบวนการโค้ชในการทำงาน

  • 3 กับดักที่ทำให้การโค้ชไม่ประสบความสำเร็จ

  • ทักษะสำคัญในการโค้ชให้เติบโตแบบก้าวกระโดด Powerful Questioning, Goal Setting, Effective Listening

  • กรณีศึกษาการโค้ชทีม

 • Chapter 4: Conflict Handling Skills

  • ทัศนคติเกี่ยวกับความขัดแย้ง

  • ความสำคัญของความขัดแย้ง

  • รูปแบบของความขัดแย้ง

  • สไตล์การบริหารความขัดแย้ง 5 ประการของ Thomas-Kilmann

  • การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้ง

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  Practical Leadership Tools เครื่องมือการพัฒนาภาวะผู้นำตัวเองและการเป็นผู้นำทีม

 • 2

  แลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองประสบการณ์กับกูรูตัวจริง

 • 3

  Leadership Assessment ประเมินสไตล์การเป็นผู้นำ

 • 4

  Program Material ที่ใช้ในการ Workshop

 • 5

  คำปรึกษาจากวิทยากรตลอดการเข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการที่ต้องการ

  พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานบริหารทีม

  นำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

  ที่ต้องพัฒนา Leadership Skills

 • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาตัวเอง

  และยกระดับภาวะผู้นำของตัวเอง

วิทยากร

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

  เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical) 

  ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness

  ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ 

  ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล
 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล

  วิทยากร

  รางวัล สิงห์เข็มทอง 


  นักบริหารดีเด่นประจำปี 2559 เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนเดียวที่จบการอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารขั้นสูงสุดจากสถาบัน LMI (USA) LMI คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศ และมีหลักสูตรมากกว่า 30 ภาษา ก่อตั้งมาเกือบ 60 ปี 


  การศึกษา 

  • มัธยมศึกษา Australia 
  • ปริญญาตรี Computer Science UOW (Australia) 


  ประวัติการอบรม 

  • Certified, LMI (USA) 2010-2016 o Team Dynamic 

        o Personal Productivity o Effective Communication 
        o Selling Strategies 
        o Leadership Development 
        o Facilitation Certificate 

  • Certified Facilitator, The Passion Test (U.S.A) 2016

Customer Reference

 • Leadership Skills

ภาพบรรยากาศการเรียน

รีวิวจากผู้เรียน

 “เกินความคาดหวังมาก ๆ ค่ะ คิดว่าจะเป็นหลักสูตร Leadership แบบทั่วไปที่นั่งเรียนแล้วเลคเชอร์ แต่ว่า 2 วันที่มาอยู่ตรงนี้กิจกรรมแน่นมาก การร้อยเรียงหัวข้อก็น่าสนใจมาก อย่าพลาดเลยนะคะ”


คุณพัชนาถ เสียงล้ำ

Assistant HR Manager

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด

“ได้ความรู้เกี่ยวกับ Leadership มากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ อาจารย์สอนดีและเป็นกันเองมาก อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจชัดเจนมาก บรรยากาศในการสอนดี อบอุ่นมากค่ะ


คุณอรพรรณ เอกา

Senior General Affairs Officer

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

“มีกิจกรรมให้ร่วมตลอด เป็น Activity-based Learning ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ กิจกรรมสนุกสนาน วิทยากรไม่น่าเบื่อ อยากให้มาเรียนกันเยอะ ๆ นะครับ”


คุณกันตินันท์ เดชจินดา

HRD Manager

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

“บรรยากาศสนุก ได้รับประโยชน์มาก ผู้สอนทั้ง 2 ท่านนำเกมเข้ามาทำให้บรรยากาศยิ่งสนุกมากขึ้น เข้าใจง่ายมาก ๆ การใช้ DISC ก็เป็นสิ่งที่ดีในการนำเอาไปปรับใช้ ประทับใจค่ะ”


คุณจารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิท

Supervisor

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • SPECIAL PRICE
 • 15,000 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 12,000 บาท
 • อบรมวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563
 • เนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • Handout สื่อการสอน
Leadership Skills

SPECIAL PROMOTION

โปรโมชั่น 2 แถม 1 จ่ายเพียง 30,000 บาท (สมัครก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Leadership Skills

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา