"/>

PUBLIC COURSE

 • Leadership Development
 • Leadership Development

  “None of us is as smart as all of us.” – Ken Blanchard


  จากผลการวิจัยของหลายสำนักค้นพบว่าการศึกษาไม่ได้เป็นปัจจัยขี้วัดความสำเร็จ เพราะบ่อยครั้งที่เราค้นพบว่าผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยที่สูงก็ไม่สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดีหรือเป็นผู้นำที่ดีหรือมีวุฒิภาวะภายใต้สถานการณ์กดดัน แต่ภาวะผู้นำหรือ Leadership กลับเป็นกุญแจดอกสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า


  ดังนั้น Leadership ของผู้บริหารจึงเป็นเดิมพันสำคัญที่องค์กรทุกองค์กรต้องโฟกัส แน่นอนว่า Leadership ของผู้บริหารได้เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่เกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาได้ ดังนั้นองค์กรชั้นนำจึงไม่เพียงแต่ลงทุนทรัพย์สินที่ดินเทคโนโลยีเครื่องจักรเท่านั้นแต่ลงทุนในการพัฒนา Leadership ของผู้บริหารในทุกระดับ เพราะเชื่อว่าเป็น High Value Investment ที่มีผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

COURSE MAIN CONCEPT

 • Leadership Development
 • หลักสูตร Leadership Development จากสถาบัน DeOne Academy ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา Leadership ของผู้บริหารในสี่มิติได้แก่การนำตัวเอง (Self Leadership) การนำทีม (Team Leadership) การเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) และการเป็นผู้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม (Inspirational Leadership) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับผู้บริหารทุกระดับขององค์กร


  “The first person you have to conquer is you. This is because when at last you win over million people, the first person to bring you down could be you. Discipline yourself!”

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Enlarge

  ขยายมุมมอง เหลาวิธีคิดและปรับเปลี่ยน Mindset ของการเป็นผู้นำเหนือระดับ

 • Engage

  เจาะลึกเคล็ดลับการบริหารจัดการและสร้างความผูกพันให้กับทีมงานแบบมืออาชีพ

 • Enrich

  เข้มข้นด้วยเนื้อหา Workshop กรณีศึกษาแบบใกล้ชิดกับวิทยากรแถวหน้า

 • Energize

  ปลุกพลังความเป็นผู้นำในตัวคุณด้วยการพัฒนา 4 ทักษะจำเป็นของผู้นำในยุคนี้

วิธีการเรียนรู้

 • Workshop

 • Case Study

 • Role Play

 • Participation

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Leadership Development

 •  
 • Self Leadership

  • บทบาทของผู้นำยุคใหม่แบบ 360 องศา ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

  • ความแตกต่างระหว่าง “Boss” กับ “Leader”

  • 7 คุณสมบัติสำหรับผู้นำในยุค 4.0

  • ความเชื่อที่จำกัดความสำเร็จ (Limited Beliefs) และวิธีการขจัด

  • ทัศนคติแห่งความสำเร็จของผู้นำแบบ 360 องศา เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • Proactive Leadership

  • ความสำคัญและผลกระทบของการทำงานเชิงรุกต่อความสำเร็จ

  • กระบวนการสร้างความตระหนักรู้และปรับความสนใจมาสู่การลงมือทำ

  • กิจกรรม Flying Stick Tournament

  • Proactive Mindset Model (E+R=O)

 • Team Leadership

  • ใครคือผู้นำ ผู้นำสำคัญอย่างไร

  • ความหมายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

  • องค์ประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

  • การสื่อสารอย่างผู้นำมืออาชีพ (SBI Model and Persuasion Method)

  • กระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

 • Inspirational Leadership

  • การวิเคราะห์คนได้ใช้คนเป็น เห็นผลงาน Extended DISC Theory

  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้แก่คนแต่ละประเภท

  • เทคนิคจูงใจอย่างไรให้คนใช้ใจทำงานได้ผลลัพธ์ Human Need’s Theory

  • ปัจจัยสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องการ แต่หัวหน้างานไม่รู้ (Herzberg’s Two Factors Theory)

  • กลยุทธ์พิชิตใจคน “รู้เขา รู้เรา ไม่ต้องเอาเวลาไปออกรบ”

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  Practical Leadership Tools: เครื่องมือการพัฒนาภาวะผู้นำตัวเองและการเป็นผู้นำทีม

 • 2

  แลกเปลี่ยน แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์กับกูรูตัวจริง

 • 3

  Leadership Assessment ประเมินสไตล์การเป็นผู้นำ

 • 4

  เอกสาร Handout ลิขสิทธิ์ จากสถาบัน Deone

 • 5

  Program Material ที่ใช้ในการ Workshop

 • 6

  คำปรึกษาจากวิทยากรตลอดจนการเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ

  ผู้บริหารที่ต้องพัฒนา Leadership

 • เจ้าของกิจการผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ในการบริหารงานบริหารทีม แนะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาตัวเอง

  และยกระดับภาวะผู้นำของตัวเอง

วิทยากร

 • อาจารย์วิกรม กอบเดช
 • อาจารย์วิกรม กอบเดช

  วิทยากร

  ประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านบริหารกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การขายสินค้า B2B (Business-to- Business) และ B2C (Business-to- Consumer) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาดระหว่างประเทศจากเครือซิเมนต์ไทย (SCG), บริษัท Star-Aire และ PlanToys 


  ปัจจุบัน เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับสมาคมธุรกิจและองค์กรชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทยในเรื่องกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย การพัฒนาผู้นำและผู้บริหาร เป็นนักเขียนบทความทางด้านธุรกิจ และการตลาดให้กับเว็บไซด์ www.pacificsmc.com 


  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการฝึกอบรมสัมมนาพิเศษจากวิทยากรระดับโลกอย่างเช่น Dr.Philip Kotler, Jack Trout และ Tony Robbins

 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล
 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล

  วิทยากร

  รางวัล สิงห์เข็มทอง 
       นักบริหารดีเด่นประจำปี 2559 เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนเดียวที่จบการอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารขั้นสูงสุดจากสถาบัน LMI (USA) LMI คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศ และมีหลักสูตรมากกว่า 30 ภาษา ก่อตั้งมาเกือบ 60 ปี 

  การศึกษา 
  • มัธยมศึกษา Australia 
  • ปริญญาตรี Computer Science UOW (Australia) 

  ประวัติการอบรม 
  • Certified, LMI (USA) 2010-2016 o Team Dynamic 
     o Personal Productivity o Effective Communication 
     o Selling Strategies 
     o Leadership Development 
     o Facilitation Certificate 
  • Certified Facilitator, The Passion Test (U.S.A) 2016

Customer Reference

 • Leadership Development

ภาพบรรยากาศการเรียน

 • SPECIAL PRICE
 • 18,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 12,500 บาท
 • อบรมวันที่ 16-17 มีนาคม 2564
 • เวลา 09.00–16.00 น.
 • Handout สื่อการสอน
 • จัดอบรมที่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร
Leadership Development

SPECIAL PROMOTION

ราคาปกติ 18,500 Early Bird 12,500 (สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Leadership Development

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา