เกมกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)

บริษัท : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : เกมกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา