บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร DAVINCI CODE ENGLISH VERSION

วิทยากร : อาจารย์วิกรม  กอบเดช     


          ขอขอบคุณบริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ให้เกียรติทาง ดีวันอินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรมหลักสูตร Davinci Code Team Synergy ให้กับผู้บริหารของบริษัท โดยการสอนจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์วิกรม กอบเดช  ให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิควิธีคิดอย่างผู้นำยุค 4.0 การทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน (Common Goal )  และการขจัดวิธีคิดแบบ Silo ซึ่งเป็นกับดักของการทำงานเป็นทีม และร่วมปฎิบัติภารกิจถอดรหัสเกมส์ Davinci Code ที่สนุกเร้าใจ
 Davinci code Team Synergy  เป็นหลักสูตร signature ของ  ดีวันอินเตอร์เนชั่นแนล เรายินดีอย่างยิ่งที่จะจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับองค์กรของท่าน

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา