บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด อบรมหลักสูตร PROFESSIONAL SELLING SKILL

"การสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาวเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่สามารถทำได้"
ทางสถาบันดีวันขอขอบคุณ อ.สุดารัตน์ ที่มาถ่ายทอดเครื่องมือ แนวคิด
กลยุทธ์ในการสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นนักขายมืออาชีพ และกระบวนการขายแบบมืออาชีพทั้ง 7 ขั้นตอน
รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ด้วยกรณีศึกษาจริงที่ทำให้เห็นภาพและได้รับประโยชน์กันอย่างมาก (ที่สุดๆๆๆๆเลย)
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา