หลักสูตรฝึกอบรม Public Training Course

 • Rocket Growth Strategy

  Rocket Growth Strategy

  พุ่งทะยานแบบก้าวกระโดด ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ใช่

  อบรม: 12-13 พฤษภาคม, Follow up 23 มิถุนายน 2564

 • Negotiation Skills

  Negotiation Skills

  หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ

  อบรม: 19-20 พฤษภาคม 2564

 • Leadership Development

  Leadership Development

  The Four Styles of "EFFECTIVE LEADERSHIP" for the 21st Century

  อบรม: 16-17 มิถุนายน 2564

 • Business Model Generation for Innovation

  Business Model Generation for Innovation

  การสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อนวัตกรรม

  อบรม: 26-27 มิถุนายน 2564

 • Professional Brand New Manager

  Professional Brand New Manager

  หลักสูตรก้าวสู่การเป็นผู้จัดการแบบมืออาชีพ

  อบรม: 3,10,17,31 กรกฎาคม 2564

 • Leadership Thinking

  Leadership Thinking

  The 4 Most Effective Ways to Sharpen Your "LEADERSHIP THINKING"

  อบรม: 17-18 สิงหาคม 2564

 • Leadership Management

  Leadership Management

  The Ultimate "MANAGEMENT TOOLS" to Build the Productive Leader

  อบรม: 18-19 ตุลาคม 2564

 • Leadership Skills

  Leadership Skills

  The 4 Core "LEADERSHIP SKILLS" You Need in Every Role

  อบรม: 1,2 ธันวาคม 2564

Master Of Leadership

#
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา